sobota, 25 października 2014

60 drzew na 60-lecie Miasta

"Zamiast gali, sesji nadzwyczajnej czy koncertu, które miną i nie pozostawią po sobie śladu, wspólnie posadzimy 60 drzew." Inicjatorem akcji jest wiceburmistrz Rafał Marek. 

Wspólna akcja sadzenia drzewek zwieńczyła obchody 60. rocznicy naszego miasta. Każdy z posadzonych dębów ma upamiętnić jeden rok z historii Lubonia. Cztery większe dęby symbolizują wsie, które dały początek naszemu miastu. Małgorzata Machalska również zasadziła swoje drzewko.  Spotkanie z mieszkańcami - centrum handlowe Pajo.

W piątek, 24.10.14 można było porozmawiać z Małgosią Machalską oraz kandydatami na radnych komitetu Forum Obywatelskie Luboń w jednym z lubońskich centrów handlowych. Odwiedziło nas wiele serdecznie nastawionych osób, które są pewne, że Małgorzata jest najlepszym kandydatem na burmistrza. 

czwartek, 23 października 2014

Spotkanie z mieszkańcami w Ośrodku Kultury.

W czwartek, w Ośrodek Kultury przy ul. Sobieskiego w Luboniu, odbyło się spotkanie mieszkańców z Małgorzatą Machalską oraz kandydatami na radnych Lubońskiego Forum Obywatelskiego.
Zaprezentowany został spot wyborczy oraz program Małgorzaty Machalskiej i Forum Obywatelskiego Luboń. Potem nastąpiły pytania z sali oraz długa dyskusja na temat programu i innych spraw dotyczących mieszkańców i Lubonia. Kolejne spotkania odbędą się już wkrótce. Zapraszamy!

niedziela, 19 października 2014

Marsz nordic walking z okazji Dnia Seniora

W sobotę rano 18.10.14, drogami Lasku przeszedł pierwszy Luboński Marsz Nordic Walking, zorganizowany przez doktora Piotra Kocura i Małgorzatę Machalską z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Mimo niesprzyjającej pogody frekwencja nam dopisała, a humory były świetne. Wspólny marsz poprzedził instruktaż na temat rozgrzewki i technik chodzenia a zakończył wykład na temat zdrowego odżywiania. Dr Piotr Kocur, propagator ruchu i zwolennik nordic walking zadeklarował jasno, że jego celem jako radnego jest między innymi wytyczenie trasy do Nordic Walking w Luboniu i organizacja takich marszy co roku! 
Wszystkim naszym lubońskim seniorom jeszcze raz Wszystkiego najlepszego!piątek, 17 października 2014

Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami - 23 październik 2014

Małgorzata Machalska oraz KWW Forum Obywatelskie Luboń zapraszają mieszkańców Miasta na spotkanie z kandydatką na Burmistrza oraz kandydatami na radnych w dniu 23.10.2014. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kultury w Luboniu o godz. 18.00.

Planowane są kolejne spotkania z mieszkańcami. Szczegóły będą podawane na naszej stronie www.forumobywatelskie.org oraz na www.facebook/machalskamalgorzata.pl
poniedziałek, 13 października 2014

Jeszcze więcej dla seniorów

Trwają prace nad powołaniem Lubońskiej Rady Seniorów, która ma spełniać rolę podmiotu konsultacyjnego, doradczego i  inicjatywnego, we wszystkich istotnych, rozstrzyganych przez władze miasta sprawach dotyczących seniorów.

Małgorzata Machalska, która jest współinicjatorką tego projektu, po złożeniu wniosku w tej sprawie, prowadziła spotkanie w Luboniu, w którym brali udział przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych w Luboniu.

Uczestnicy spotkania, wypełniając ankietę, wyrazili poparcie dla tego pomysłu, deklarując chęć posiadania swojego reprezentanta w radzie.


niedziela, 12 października 2014

Razem zrobimy więcej - lista kandydatów na radnych KWW Forum Obywatelskie Luboń

Oto pełna lista kandydatów na radnych Forum Obywatelskiego Luboń.
Zaprosiliśmy do współpracy ludzi kreatywnych, z dorobkiem zawodowym, społeczników, znających potrzeby mieszkańców. 
Jak już wcześniej informowaliśmy w okręgach 5 i 6 nie wystawiamy własnych kandydatów, popieramy Forum Mieszkańców NCL. Wkrótce szczegółowe informacje na temat naszej drużyny. Razem zrobimy więcej!

czwartek, 9 października 2014

KWW Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia o wzajemnej współpracy

W dniu wczorajszym Małgorzata Machalska podpisała porozumienie z Panami Piotrem Izydorskim i Tomaszem Kołodziej, kandydatami na radnych  KWW Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia o wzajemnej współpracy.
Uwaga Osoby Niepełnosprawne! Karty parkingowe dla niepełnosprawnych tracą ważność.

Osoby niepełnosprawne czeka wiele trudności w związku z koniecznością uzyskania nowej karty parkingowej.
W sejmie trwają prace nad wydłużeniem terminu ważności dotychczasowych kart parkingowych dla niepełnosprawnych, które mają utracić ważność 1.12.2014r. Przy zmianie przepisów nowe karty będą obowiązywały od połowy 2015r.

Na zaproszenie Ireny Skrzypczak, zasady uzyskania nowej karty parkingowej przedstawiała mieszkańcom Lubonia Mariola Kokocińska Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.
Szczegółowe informacje na temat kart można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 61 8410704-06, 61 8593474-75poniedziałek, 6 października 2014

PRZEKONAJMY SIĘ JAKĄ ORGANIZACJĘ RUCHU CHCEMYKilka słów historii w sprawie

W marcu br Urząd Miasta Luboń zaprezentował w mediach elektronicznych i w Informatorze Miasta Luboń propozycję nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Targowa, Buczka, Poznańska i na ul. Żabikowskiej na odcinku od tego skrzyżowania od ul. Sobieskiego. W Urzędzie Miasta uzyskałam zapewnienie, że ta zmiana była jedną z wielu, wypracowanych wspólnie z Policją, Strażą Miejską i Urzędem Miasta. Celem szeregu zmian spisanych po objeździe przez te instytucje ulic naszego miasta miało być podniesienie bezpieczeństwa na naszych ulicach i chodnikach.

Efektem tych zmian miało być m.in. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Żabikowskiej na odcinku od ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Buczka, Targową, Poznańską.

Swoje uwagi do propozycji zmian przedstawił jeden mieszkaniec. Uczestniczyłam w spotkaniu w Urzędzie z Panem Piotrem Goryniakiem, mieszkającym na ul. Długiej, który proponował zminimalizowanie niedogodności wynikające z ruchu jednokierunkowego. Omawialiśmy wówczas kwestię pozostawienia ulicy Żabikowskiej ulicą dwukierunkową przynajmniej na jej odcinku od skrzyżowania z ul. Buczka do ul. Migali, tak aby umożliwić mieszkańcom ul. Migali i Długiej dojazd do posesji od strony ul. Buczka, Targowej i Poznańskiej.

W momencie postawienia zakrytych jeszcze znaków i usytuowania wysepki ograniczającej ruch zareagował kolejny mieszkaniec.

sobota, 4 października 2014

MAŁGORZATA MACHALSKA ZAPRASZA NA „MARSZ PO ZDROWIE”

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, zapraszam na spacer nordic walking, prelekcję o zdrowym trybie życia i dobry placek z kawą na zakończenie spotkania. 
Spotykajmy się 18 października o godz. 10.00 w Lasku, przed centrum handlowym Venus. Prelekcję poprowadzi nasz kandydat na radnego do Rady Miasta, p. dr Piotr Kocur.

Serdecznie zapraszam lubońskich seniorów oraz wszystkie osoby, dla których ważne jest aktywne spędzanie wolnego czasu.
środa, 1 października 2014

Moje starania o plac zabaw na ul. Wschodniej/Jana Pawła II

Szanowni Państwo!
Zainspirowana notatką, jaka ukazała się w mediach i dotyczyła jednego z kandydatów na burmistrza Miasta, p. Marka Samulczyka, postanowiłam napisać o moich staraniach o powstanie placu zabaw na ul. Wschodniej/Jana Pawła II.  
Pomysł, że ogólnodostępny plac zabaw powinien powstać w Nowym Centrum Lubonia, zrodził się w mojej głowie już na początku kadencji radnej. Istnieje tam duży plac, na którym w przyszłości ma powstać ratusz miejski, do tego czasu jednak, mógłby tam powstać plac zabaw i z powodzeniem służyć najmłodszym.
Po rozmowach z p. Burmistrzem okazało się jednak, że jest to niemożliwe, ponieważ w zapisach mpzp „Luboń Centrum” teren ten ma przeznaczenie pod plac miejski z usługami publicznymi (niekomercyjnymi) i zgodnie z tym zapisem nie można tam zbudować placu zabaw. Notabene uchwała w sprawie planu, z takim zapisem, była głosowana w 2009 roku przez radnych poprzedniej kadencji i pan Marek Samulczyk głosował za przyjęciem tej uchwały. Wiedział więc o istniejącym ograniczeniu i nic w tym temacie nie zrobił.