piątek, 27 grudnia 2019

101 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

🇵🇱Wszystkich Mieszkańców zapraszam dzisiaj na wspólne obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.🇵🇱

Zachęcam również do udekorowania domów flagami narodowymi i powstańczymi. Pamiętajmy o bohaterach, którzy wywalczyli powrót naszego regionu do odradzającej się Polski.sobota, 14 grudnia 2019

czwartek, 12 grudnia 2019

Zmiana na stanowisku Zastępcy Burmistrz Miasta Luboń

Z dniem 1 stycznia 2020r. funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń, odpowiadającego m.in. za oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport, obejmie Pani Dorota Franek, zastępując na tym stanowisku Pana Mateusza Mikołajczaka, którego odwołuję w związku z jego nowymi planami zawodowymi.

Powierzam to zadanie Pani Dorocie Franek, nauczycielowi i lubońskiej radnej, jako osobie
z wieloletnim doświadczeniem.

Pani Dorota Franek jest od urodzenia  mieszkanką Lubonia - Lasku. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 4 i  w tej szkole pracuje, jako nauczyciel od ponad 30 lat. W roku 2010 uzyskała mandat radnej Miasta Luboń i od 9 lat, z dużym  zaangażowaniem, działa na rzecz mieszkańców. Skutecznie występowała z wnioskami: m.in. o budowę ul. Kurowskiego, Rydla, Dworcowej, budowę Przedszkola nr 1 i rozbudowę SP 4.  Zabiegała o renowację fontanny w Parku Siewcy i wiele pomniejszych działań, odpowiadając na sugestie mieszkańców. Z jej inicjatywy  wybudowano małe boisko sportowe przy SP4.

Od ostatnich 5 lat jest przewodniczącą Komisji Sfery Społecznej. Zasiadała w kapitule konkursu „Siewca Roku”, komisji stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży oraz wielu komisjach konkursowych organizowanych przez Miasto. Ponadto pracowała w Komisji Organizacyjno- Prawnej i Komisji  Ochrony Środowiska, a obecnie pracuje w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji  Komunalnej  Rady Miasta Luboń.

Jest również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Z wielkim zaangażowaniem troszczyła się o potrzebujących, na długo przed powołaniem do GKRPA. Uczestniczyła w organizowanych przez komisję wyjazdach terapeutycznych organizowanych dla  podopiecznych i ich rodzin.  W swych działaniach nie ogranicza się tylko do litery prawa, traktując wszystkich z empatią i szacunkiem, nawiązując serdeczne relacje, motywując do podejmowania trudnych decyzji i wspierając w ich realizacji.  

Jako członek Komisji Mieszkaniowej zna występujące w Luboniu problemy społeczne.

Pani Dorota Franek od kilku lat, co roku angażuje się w organizację Wigilii Miejskiej w Luboniu, Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której  była również szefem sztabu. Nie do przecenienia jest również jej wieloletnia wolontariacka praca na rzecz lokalnej społeczności.

sobota, 7 grudnia 2019

Honorowi Dawcy Krwi w Luboniu mają swoje rondo.😊 Już niedługo tablicami z tą nazwą oznaczymy rondo przy ul.Dębieckiej w Luboniu, na mocy uchwały Rady Miasta, na wniosek Lubońskiej Rady Seniorów. W ten sposób dziękujemy Wam Krwiodawcy za wasz dar.


Koncert Świąteczny

Niechaj trwa! Dziękuję Stowarzyszeniu Pozytywny Luboń i wszystkim wykonawcom za wspaniały nastrój świątecznego koncertu


piątek, 29 listopada 2019

Nowy pojazd Lubońskiej Policji!

Bezpieczeństwo Mieszkańców jest dla mnie bardzo ważne❗️ Cieszę się, że Luboński Komisariat Policji wzbogacił się o nowy pojazd, a Miasto Luboń mogło współfinansować jego zakup 
wtorek, 19 listopada 2019

Zakończona budowa ul. Wschodniej


W listopadzie zakończono budowę odcinka ulicy Wschodniej w ramach projektu pn. „Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi”, który został dofinansowany w ramach dotacji unijnej (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). Zadanie to polegało na stworzeniu drogi dojścia i dojazdu od osiedla mieszkaniowego w Nowym Centrum Lubonia do Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Wykonano prawie 400 m drogi z chodnikiem oraz ścieżką rowerową i latarniami typu LED


czwartek, 14 listopada 2019

Trwają prace w Parku Papieskim


Obecnie wykonywane są nawierzchnie pod bezpieczne górki, miasteczko ruchu drogowego oraz alejki spacerowo-rowerowe. Efekt końcowy już niedługo

środa, 9 października 2019

Dofinansowanie dla Lubonia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu dzisiejszym została podpisania umowa na dofinansowanie ul. Rydla w wysokości 1⃣ 8⃣7⃣7⃣ 8⃣6⃣8⃣ zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. To kolejne dofinansowanie pozyskane przez Miasto Luboń na budowę dróg lokalnych 😊

Przypominam, że 27.09.2019 r. została podpisana umowa na budowę z firmą Infrakom Kościan Sp. z o.o., na łączną kwotę 4 174 756,99 zł, a realizacja prac nastąpi niezwłocznie po przekazaniu placu budowy.poniedziałek, 7 października 2019

Festiwal Piosenki im. Janusza Kondratowicza za nami!

Za nami trzydniowe widowisko 😊 Młodzi artyści wykonywali piosenki autorstwa Krzysztofa Dzikowskiego i Janusza Kondratowicza 🎼Podczas festiwalu świętowaliśmy 65-lecie nadania praw miejskich, a na scenie usłyszeliśmy Gigantów Gitary, Skaldów oraz zespół Kombii 🎸Gratuluję Idze Kozackiej zdobycia statuetki Grand Prix i dziękuję wszystkim mieszkańcom oraz zaproszonym gościom za obecność. To był wspaniały czaspiątek, 4 października 2019

LBO - WYNIKI

Drodzy Mieszkańcy, serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie w tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego. W tym roku, w głosowaniu wzięło udział 2 136 mieszkańców. Cieszy mnie wzrost frekwencji w stosunku do lat ubiegłych, ale ciągle mam nadzieję na jeszcze wyższą  Zachęcam wszystkich, dla których ważne jest w jakim otoczeniu mieszkają, aby rozejrzeli się dookoła i ocenili, co byłoby najbardziej potrzebne, przyniosło radość w sąsiedztwie i mieściłoby się w ramach zadań realizowanych z budżetu obywatelskiego.

Zwycięskie projekty w kategorii "INWESTYCYJNE"

1. "Bezpieczne boisko - CIESZKOWIANKA" - 149 000,00 zł, 676 głosów
2. Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu - 123 000,00 zł, 528 głosów

Zwycięskie projekty w kategorii "NIEINWESTYCYJNE"

1. Zdrowe życie pełną piersią - badania mammograficzne dla kobiet 40-49 lat i 70+
2. „Rowerowa Szkoła" – zajęcia i warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych. Projekt edukacyjny.


Szczegóły: https://lubon.budzet-obywatelski.org/wyniki?fbclid=IwAR1MuxVxjiWNX-Aq0MBGZQlDoVqjB4mlMULU8sAfevaiKrWhgmPt7U3irYI

sobota, 28 września 2019

Zasiejmy sobie łąkę!

Kochani Mieszkańcy, z całego serca dziękuję Wam za zaangażowanie w to wydarzenie. Jestem pod ogromnym wrażeniem frekwencji i Waszego wkładu pracy. Spotykamy się ponownie jesienią w przyszłym roku, a efekty Naszej pracy będziemy podziwiać wiosną
środa, 11 września 2019

Otwarcie stadionu miejskiego

Dzisiaj odbyło się otwarcie stadionu miejskiego przy ul. Rzecznej. Rano uczestniczyliśmy w części oficjalnej oraz spartakiadzie szkół podstawowych. W tej chwili trwa turniej dziecięcych szkółek piłkarskich, a wieczorem odbędzie się mecz przyjaźni lubońskich drużyn. Tradycyjnego przecięcia wstęgi nie było, zamiast tego reprezentacja różnych lubońskich środowisk wzięła udział w sztafecie międzypokoleniowejponiedziałek, 9 września 2019

Przedszkole bez smogu!

W ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, dnia 31 lipca 2019 r. Miasto Luboń podpisało umowę na zakup 60. oczyszczaczy powietrza. W sierpniu urządzenia zamontowano w przedszkolach publicznych 


piątek, 6 września 2019

Centrum Integracji Społecznej!

Burmistrz miasta Luboń, pani Małgorzata Machalska oraz wójt gminy Komorniki, pan Jan Broda podpisali dziś umowę o współpracy międzygminnej w ramach istniejącego w Komornikach od lutego br. Centrum Integracji Społecznej. Celem istnienia Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem. Działania CIS mają uczyć te osoby umiejętności społecznych oraz jak zadbać o siebie i o swoich bliskich. Organizacja zatrudnienia socjalnego ma zmienić podejście osób wykluczonych do własnej sytuacji życiowej. Zamiast zgłaszać się po zasiłek do pomocy społecznej, będą zachęcani do podjęcia pracy, za którą otrzymają wynagrodzenie. Wzmocni to ich pewność siebie. Dzięki temu w przyszłości będą mogli ponownie zaistnieć na rynku pracy. Oprócz organizacji pracy, w CIS będzie prowadzona terapia ze specjalistami. Cieszymy się, że od dziś z pomocy będą mogli skorzystać również mieszkańcy Lubonia.Kolejne miliony dotacji na budowę lubońskich dróg!

Miasto co roku szuka możliwości pozyskania środków na budowę dróg w Luboniu. Tym razem ponad 2 mln zł dotacji pokryje połowę kosztów budowy ul. Rydla.
W dniu 3 września został rozstrzygnięty konkurs w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019, ogłoszony przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wniosek, który złożyliśmy w marcu 2019, został oceniony pozytywnie i pozyskaliśmy 2,1 mln zł na budowę ul. Rydla. W ramach inwestycji zostanie wybudowane 0,7 km ulicy Rydla na odcinku od ul. Platanowej do ul. Podgórnej.

W zakres prac będzie wchodzić m.in. budowa chodników, jezdni, miejsc parkingowych, zjazdów, pasa zieleni, drenażu, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz budowa czterech wyniesionych skrzyżowań.
Jest to kolejne dofinansowanie pozyskane przez Miasto Luboń na budowę dróg lokalnych. W ubiegłym roku pozyskaliśmy prawie 300 tys. zł na budowę ul. Dojazdowej. Również w 2016 i 2017 roku dwie dotacje w wysokości 2,8 mln zł sfinansowały połowę kosztów budowy dwóch ważnych dla mieszkańców ulic.
Przypomnijmy, że obecnie trwa budowa drogi, która ułatwi dojazd na dworzec PKP z zachodniej części Miasta. Budowa ta jest realizowana ze środków unijnych, które finansują 85% wartości inwestycji. W trakcie oceny jest wniosek, jaki złożyliśmy na budowę ul. Długiej, gdzie wnioskujemy o ponad 4 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu będzie pod koniec roku.


niedziela, 1 września 2019

A więc wojna !!!


Dzisiaj w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, punktualnie o godzinie 4:45 rano, po odśpiewaniu jednej zwrotki hymnu narodowego, grupa TID Semper Fidelis przekazała w podarunku dla mieszkańców miasta Lubonia, na ręce radnych Pawła Wolniewicza oraz Michała Szwackiego. Szkatułę zawierającą ziemię z pól bitewnych kampanii wrześniowej 1939 r. oraz z innych ważnych miejsc, w których krew przelewał polski żołnierz.
Szkatuła zawiera również fragmenty ziemi z miejsc męczeństwa i ludobójstwa nie tylko narodu polskiego ale także obywateli innych narodowości, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej.
Ziemia zbierana była na przestrzeni ostatnich 10 lat w różnych zakątkach Polski i Europy, część ziemi jest podarunkiem od osób współpracujących z grupą oraz przyjaciół nie tylko z Polski ale również i z zagranicy.
Westerplatte
Mława
Warszawa (starówka)
Pruszków Dulag 121
Fort 7
Sthuthof
Dahau
Mokra
Hel
Auschwitz
Auschwitz Birkenau
Mauthausen
Berlin
Kock
Wizna
Bzura
Modlin
Zamość
Przemyśl
Wieluń
Normandia plaża Omaha
Monte Cassino
Tunezja
Norwegia
Gibraltar
Semper Fidelis !!!


czwartek, 29 sierpnia 2019

EkoPiknik tuż tuż!

EkoTorba wykonana własnoręcznie? Dlaczego nie? Podczas naszych warsztatów szycia z Urszula Frąckowiak będzie można wykonać takie cudo samemu! Podobnie jak woreczki wielorazowego użytku na owoce i warzywa z nieużywanych firanek! Zapraszamy 1.09 na EkoPiknik w Wiśniowym Sadzie https://www.facebook.com/events/683999462119153/?ti=CL


wtorek, 27 sierpnia 2019

Mosty dla regionów!

➡️Powiat Poznański w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów” otrzyma 1,5 mln zł dofinansowania na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu na Warcie, w ciągu nowo projektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury.
➡️Planowany most połączy drogę powiatową w Czapurach z ulicą Armii Poznań w Luboniu mającą status drogi wojewódzkiej.
➡️Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 94 mln zł.
✔️Dla naszego Miasta to z jednej strony szansa na powstanie nowej przeprawy przez Wartę, która była planowana od kilkudziesięciu lat, a której samodzielnie Miasto Luboń nie byłoby w stanie ze względów finansowych wykonać.
✔️Korzyścią jest również lokalizacja na terenie naszego Miasta pierwszej drogi powiatowej. Z drugiej strony społeczność naszego Miasta obawia się konsekwencji utworzenia takiego połączenia bez stworzenia alternatywnych tras drogowych rozprowadzających ruch samochodów (bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową Poznań-Wrocław, rozbudowa drogi wojewódzkiej i budowa tzw. drogi „południowej” łączącej ul. Armii Poznań w Luboniu z ul. Poznańską w Komornikach). ✔️Dlatego też będziemy robić wszystko, aby nastąpiła kontynuacja tej inwestycji.
➡️Wiceburmistrz Miasta Luboń Michał Popławski mówił podczas konferencji prasowej o konieczności realizacji kolejnych etapów planowanego połączenia drogi wojewódzkiej nr 430 w Luboniu z drogą powiatową w Czapurach.
➡️Co ważne zarówno przedstawiciele strony rządowej Pani Minister Jadwiga Emilewicz, jak również Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski wyrazili publicznie swoje poparcie dla kontynuowania obecnej inwestycji.
➡️W spotkaniu udział wzięli: Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Wiceminister Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Burmistrz Miasta Mosina Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Lubonia Michał Popławski, Zastępca Burmistrza Lubonia Mateusz Mikołajczak, Przewodnicząca Rady Miasta Luboń Teresa Zygmanowska.
poniedziałek, 19 sierpnia 2019

„Jestem wśród tych, którzy dbają o środowisko”


Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Luboń zaprasza na kolejną odsłonę akcji „Jestem wśród tych, którzy…”.

W sierpniu i wrześniu ubiegłego roku spotykaliśmy się z Państwem w gościnnych progach Plaży Miejskiej i Wiśniowego Sadu. Zachęcaliśmy do używania wielorazowych toreb, które rozdawaliśmy w zamian za plastikowe nakrętki. Hasło „Jestem wśród tych, którzy dbają o środowisko” spotkało się z Państwa przychylnym przyjęciem, podobnie jak cała akcja. Do dziś spotykamy mieszkańców używających wielorazowych toreb z tym przesłaniem, co bardzo nas cieszy i utwierdza w przekonaniu, że warto podejmować takie inicjatywy.


Wiosenne miesiące powitaliśmy wraz Miastem Luboń i Stowarzyszeniem Pozytywny Luboń włączając się w organizację Lubońskich Dni Zdrowia. To wówczas gościł w naszym Mieście specjalistyczny ambulans Fundacji Ronalda McDonalda, w którym wykonywano bezpłatne badania przesiewowe dla dzieci. Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Luboń przygotowało z tej okazji upominki dla wszystkich przebadanych dzieci w postaci książeczek z hasłem „Jestem wśród tych, którzy dbają o zdrowie”. Także ta akcja spotkała się z pozytywnym przyjęciem, pozostawiając po sobie trwały ślad w dziecięcych biblioteczkach.
Pod koniec tegorocznego lata zapraszamy ponownie. Tym razem czekać będziemy na Państwa 1 września podczas EkoPIKNIKU w Wiśniowym Sadzie. Ta coroczna tradycja ekologicznych spotkań w sąsiedztwie NCL-u nabiera coraz większego rozmachu. Tym razem, oprócz upominków od Forum Obywatelskiego Luboń, które będzie można odebrać na naszym stoisku, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w „Ekowarsztatach Szyciowych”. Zaprosiliśmy do współpracy organizatorkę warsztatów odbywających się cotygodniowo w Ośrodku Kultury w Luboniu, Urszulę Frąckowiak. Pokaże ona jak w prosty sposób można samemu uszyć torbę na zakupy lub przygotować wielorazowy woreczek na warzywa i owoce z niepotrzebnej firanki. Udział w warsztatach, podobnie jak przygotowane dla Państwa upominki, są całkowicie bezpłatne. Jedyne o co prosimy, to zabranie ze sobą niepotrzebnych nakrętek, które po ich zebraniu, podobnie jak w zeszłym roku, przekażemy lubońskiej organizacji lub stowarzyszeniu. Każdy będzie mógł otrzymać maksymalnie dwa woreczki, bez względu na ilość przekazanych nakrętek, tak, aby mogło z tej okazji skorzystać jak najwięcej lubonian. Warsztaty natomiast to okazja sprawdzenia swoich umiejętności krawieckich bądź ich podniesienia. Uszycie torby z pomocą pani Uli to około 45 minut. Warto skorzystać, bo takie własnoręcznie wykonane, a do tego przydatne pamiątki, cieszą najbardziej. Zapraszamy od 14:00 w okolice stoiska Forum Obywatelskiego Luboń na kolejną edycję akcji „Jestem wśród tych, którzy… dbają o środowisko”

piątek, 16 sierpnia 2019

Zasiejmy sobie łąkę!

🌸🌼🌺Zapraszam wszystkich Mieszkańców na bezpłatne warsztaty 🌸🌼🌺
Co robimy: Siejemy łąkę❗️
Gdzie: ul. Górna (przy placu zabaw ul. Poznańska)
Kiedy: 28 września godz. 10:00
Z kim: Fundacja Łąka i Mieszkańcy Lubonia

środa, 14 sierpnia 2019

Rusza zagospodarowanie terenu Parku Papieskiego!

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na zagospodarowanie terenu Parku Papieskiego (etap 1) z firmą Garte sp. z o.o. sp. k.
Zakres prac w etapie 1. obejmuje budowę infrastruktury towarzyszącej t.j alej spacerowych,nawierzchni bezpiecznej, placu manewrowego dla dzieci oraz elementów małej architektury (pergole, ławki, kosze na śmieci). 🌿🎍🌺
Inwestycja dofinansowania jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5.2 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z parku, niektóre jego części zostaną wyłączone z użytkowania. Ograniczony zostanie również dostęp do placu zabaw. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Dołożymy starań, żeby uciążliwości ograniczyć, a czas budowy maksymalnie skrócić.poniedziałek, 12 sierpnia 2019

LUBOŃSKI PROGRAM TRENER OSIEDLOWY!

⚽️⚽️Rodzinne boiska – rusza nowy trener osiedlowy⚽️⚽️
Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu Miasto rozszerzy program trener osiedlowy w nowych lokalizacjach.
Już od 15 września br. na pięciu lubońskich obiektach sportowych pojawią się animatorzy, którzy będą organizować i animować zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Pilotażowy projekt będzie realizowany przez LOSiR oraz GKRPA Luboń pod nazwą „Rodzinne boiska”.
Celem projektu jest zachęcenie do aktywności sportowej, wspólnego spędzania czasu przez rodziny, pokazanie alternatyw dla używek, komputera i smartfona.
Jako centra aktywności mieszkańców zostały wyznaczone następujące lokalizacje: stadion na ul. Rzecznej, boisko przy SP nr 4, boisko przy SP nr 2, boisko przy SP nr 5 oraz boisko przy placu zabaw na ul. Kołłątaja.
Co ważne, dzięki temu, wskazane obiekty sportowe w godzinach realizacji projektu będą ogólnodostępne, a profil zajęć będzie tematycznie dobierany do zainteresowań osób, które będą pojawiać się w poszczególnych miejscach.
Dla łatwiejszego zapamiętania wyznaczone zostaną stałe godziny realizacji programu, a pilotażowy harmonogram zajęć prowadzonych przez trenerów/animatorów osiedlowych będzie przedstawiał się następująco:
Rodzinny poniedziałek - Stadion przy ul. Rzecznej 17.00 - 20.00
Rodzinny wtorek – boisko przy SP 5 ul. Kołłątaj 17.00-20.00
Rodzina środa - boisko przy SP 4 ul. Dojazdowa 17.00-20.00
Rodzinny czwartek – boisko przy SP nr 2 ul. Żabikowska 17.00-20.00
Rodzinny piątek - boisko przy placu zabaw ul. Kołłątaja 17.00-20.00
Rodzinna sobota – zajęcia będą realizowane pomiędzy 15.00 - 18.00 na każdym z powyższych boisk.
Zapraszam serdecznie dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. Do zobaczenia na "Rodzinnych boiskach".