sobota, 25 października 2014

60 drzew na 60-lecie Miasta

"Zamiast gali, sesji nadzwyczajnej czy koncertu, które miną i nie pozostawią po sobie śladu, wspólnie posadzimy 60 drzew." Inicjatorem akcji jest wiceburmistrz Rafał Marek. 

Wspólna akcja sadzenia drzewek zwieńczyła obchody 60. rocznicy naszego miasta. Każdy z posadzonych dębów ma upamiętnić jeden rok z historii Lubonia. Cztery większe dęby symbolizują wsie, które dały początek naszemu miastu. Małgorzata Machalska również zasadziła swoje drzewko.