środa, 27 kwietnia 2011

Dzień Walki z Hałasem

27 kwietnia br na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem. Wydarzenie to ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z długotrwałym narażeniem na hałas Akcję wspiera Centrum Słuchu i Komunikacji (Center for Hearing and Communication).

Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt przypomina, że od kilku lat problem hałasu dla sporej części miasta wiąże się z lotami nad naszym terenem samolotów F-16. Dla zainteresowanych mieszkańców historia walki lubońskiego magistratu o wyznaczanie stref lotów, o ich urealnienie, o odszkodowania przeznaczane na zabezpieczenie szkół, budynków użyteczności publicznej, domów i mieszkań jest znana.