piątek, 2 grudnia 2016

Dyżury radnych FOL w styczniu

Radni FOL są do Waszej dyspozycji praktycznie codziennie. Każdy może skontaktować się z radnym swojego okręgu i zgłosić swój problem lub pomysł. Pamiętajcie, że możecie skorzystać także z dyżurów radnych, które odbywają się co miesiąc, w różnych okręgach. W styczniu będziecie mogli spotkać się z następującymi radnymi FOL: