sobota, 26 lipca 2014

Stawiam na zieleń – zróbmy park w Luboniu

Oprócz budowy dróg i chodników, jednym z priorytetów moich działań jeśli zostanę Burmistrzem  będzie urządzanie nowych terenów zielonych, skwerów i miejskich placów.

Czasem warto pomarzyć, zamykam wtedy oczy i widzę Luboń moje miasto, w którym się urodziłam i wychowałam - pełne zieleni. Zbyt szybka rozbudowa miasta  w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, spowodowała  nie zawsze dobre przemiany. Gęstość  zaludnienia już teraz przewyższa  tę w Poznaniu.  Czas odwrócić priorytety, dać mieszkańcom właściwie zagospodarowane tereny publiczne.
poniedziałek, 21 lipca 2014

SAMORZĄD POMOCNICZY I BUDŻET OBYWATELSKI IDĄ ZE SOBĄ W PARZEPrzedstawiając mój kolejny pomysł na Luboń chcę zaprezentować ideę samorządu pomocniczego, która nie tylko w moim przekonaniu, jest podstawą działań w oparciu o budżet obywatelski. 

Budżet obywatelski to projekt, który od lat zyskuje coraz większą liczbę zwolenników zarówno wśród mieszkańców jak i wśród samorządowców. Sukces w jego wdrożeniu jest oparty o kilka zasad, które prezentuje w swojej publikacji Instytut Obywatelski, o czym pisałam w artykule zamieszczonym w czerwcowym numerze WL. Na konieczność stosowania się do tych zasad wskazują również  doświadczenie miast, w których budżet partycypacyjny funkcjonuje, między innymi Sopotu, Wrocławia, Łodzi, Poznania.


czwartek, 17 lipca 2014

Zwalniamy żłobki z podatku od nieruchomościW odpowiedzi na złożony przeze mnie wniosek, na ostatniej sesji Rady Miasta Luboń radni podjęli uchwałę, na mocy której począwszy od 2015r., zwolnione zostaną z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie żłobków.
Jest to konsekwentne działanie miasta, które założyło realizowanie polityki prorodzinnej. Zwolnienie obejmie podatników podatku od nieruchomości, a więc  właścicieli nieruchomości. Prowadzący żłobki nie zawsze nimi są  np.  dzierżawiąc lokale. Praktyką jednak jest, że kwota podatku od nieruchomości jest przenoszona na dzierżawcę jako składnik czynszu lub dodatkowa opłata. Brak tego podatku będzie zatem miał wpływ na koszty prowadzenia żłobka.
Zwolnienie z podatku nie daje miastu gwarancji automatycznego obniżenia opłat pobieranych przez osoby prowadzące żłobki od rodziców dzieci. Może to jednak być jeden z argumentów podnoszonych przez miasto w dyskusji na temat  stawek tych opłat. Niższe koszty prowadzenia żłobka to zachęta do utrzymywania tej działalności, którą wobec braku żłobka prowadzonego przez miasto, jest w Luboniu pożądana.

Małgorzata Machalska
radna Samorządowego Forum Obywatelskiego
www.forumobywatelskie.orgpiątek, 11 lipca 2014

Wyprawa na Kilimanżaro ze stowarzyszeniem sMBA Poznań - Atlanta

Od kilku miesięcy współpracujemy ze stowarzyszeniem sMBA Poznań - Atlanta w obszarze pomocy potrzebującym. Kolejną inicjatywą, podjęta przez stowarzyszenie jest akcja "Wakacje jednego dnia", która jest prowadzona wspólnie ze stowarzyszeniem "mali bracia Ubogich", zajmującym się opieką nad samotnymi osobami starszymi.Szczegółowy opis akcji mieści się pod poniższymi linkami:

https://zrzutka.pl/yv5dzu
http://www.malibracia.org.pl/na-wakacje
http://www.malibracia.org.pl/wakacje-jednego-dnia
http://www.malibracia.org.pl/aktualnosci/kazdy-ma-swoje-kilimandzaro-wyprawa-rusza-juz-za-miesiac/


24 lipca 2014 kilkoro członków stowarzyszenia wybiera się na wyprawę na Kilimandżaro. Środki zebrane w związku z wyprawą zostaną przeznaczone na pomoc seniorom. Zachęcamy mieszkańców Lubonia do włączenia się w akcję.
Niech również mieszkańcy decydują na co trafiają miejskie pieniądzeWielu mieszkańców żywo interesuje się sprawami Miasta. Śledzą i komentują decyzje władz, najwyższy czas aby dać im możliwość współdecydowania o tym na co mają trafiać miejskie pieniądze.

Budżet miasta można porównać do budżetu domowego.  Tak jak w naszych rodzinach mamy pensje, emerytury czy inne świadczenia tak miasto ma dochody. W wypadku Lubonia w 2014 roku zaplanowano je na poziomie 78,5 mln zł. Każdy z nas przeznacza pieniądze na różnego rodzaju wydatki; zaczynając od tych najważniejszych czyli zakupów jedzenia, lekarstw, ubrań, opłacenie mieszkania, podręczników szkolnych, biletów czy zakupu paliwa na dojazdy do pracy. Jeśli po opłacaniu podstawowych potrzeb zostają nam pieniądze, możemy myśleć o remoncie mieszkania czy inwestycjach.   Tak samo Miasto wydaje pieniądze zaczynając od wydatków bieżących, do których zaliczają się przede wszystkim koszty prowadzenia przedszkoli, szkół, urzędów i innych jednostek miejskich, utrzymania porządku i czystości czy komunikacji miejskiej. To co pozostaje może zostać wydane na inwestycje (budowę dróg, szkół czy urządzanie terenów zielonych itp.). Luboń z racji swej powierzchni i dominującej zabudowy mieszkaniowej nie należy do najbogatszych samorządów. Dlatego ważne jest aby wydatkować miejskie pieniądze z głową i rozsądkiem, „przyglądając się” skrupulatnie każdej wydanej złotówce. Tym bardziej więc władze Miasta powinny stworzyć mieszkańcom możliwość współdecydowania o tym na co trafiają miejskie pieniądze.