czwartek, 9 października 2014

Uwaga Osoby Niepełnosprawne! Karty parkingowe dla niepełnosprawnych tracą ważność.

Osoby niepełnosprawne czeka wiele trudności w związku z koniecznością uzyskania nowej karty parkingowej.
W sejmie trwają prace nad wydłużeniem terminu ważności dotychczasowych kart parkingowych dla niepełnosprawnych, które mają utracić ważność 1.12.2014r. Przy zmianie przepisów nowe karty będą obowiązywały od połowy 2015r.

Na zaproszenie Ireny Skrzypczak, zasady uzyskania nowej karty parkingowej przedstawiała mieszkańcom Lubonia Mariola Kokocińska Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.
Szczegółowe informacje na temat kart można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 61 8410704-06, 61 8593474-75