czwartek, 9 października 2014

KWW Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia o wzajemnej współpracy

W dniu wczorajszym Małgorzata Machalska podpisała porozumienie z Panami Piotrem Izydorskim i Tomaszem Kołodziej, kandydatami na radnych  KWW Forum Mieszkańców Nowego Centrum Lubonia o wzajemnej współpracy.