niedziela, 19 czerwca 2011

Dni Lubonia 2011

Samorządowe Forum Obywatelskie czynnie brało udział w organizacji tegorocznych Dni Lubonia. Zorganizowaliśmy dwa konkursy – plastyczny, dla najmłodszych oraz wiedzy o mieście dla tych trochę starszych.

Na naszym stoisku w godzinach od 14.00 do 18.00 dzieci mogły rysować Luboń widziany ich oczyma – życie codzienne jego mieszkańców, charakterystyczne miejsca itp. Wykonano aż 49 prac plastycznych. Poziom i jakość wykonanych rysunków zdecydowała, że jury przyznało poza trzema nagrodami głównymi, również trzy wyróżnienia:

wtorek, 14 czerwca 2011

Moje kompetencje to najlepsze referencje!

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku pracy. Jesteś osobą bezrobotną? Nie możesz znaleźć zatrudnienia? Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Pomóż nam w realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki któremu uzyskasz nowe umiejętności i zwiększysz swoje szanse na znalezienie pracy, bądź zmianę wykonywanego zawodu.
Wejdź na stronę www.wiescilubonskie.pl i do dnia 8 lipca br. wypełnij anonimową ankietę. Pamiętaj – zwiększając dziś swoje kompetencje przedłożysz pracodawcy najlepsze referencje!

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 692-118-020.
Dziękujemy!

Magdalena Woźniak-Patej
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” im. Augusta hr. Cieszkowskiego

piątek, 10 czerwca 2011

UWAGA KONKURS !

Samorządowe Forum Obywatelskie zaprasza na swoje stoisko podczas Dni Lubonia – 18 czerwca br., przy hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kołłątaja 2.
Dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta przygotowaliśmy konkurs plastyczny pn. „Luboń w moich oczach”, którego celem będzie wykonanie rysunków prezentujących miasto – jego historię, życie codzienne, walory przyrodnicze lub krajobrazowe. Starszych natomiast zachęcamy do wykazania się znajomością Lubonia i wzięcia udziału w konkursie na temat wiedzy o mieście pn. „Co Ty wiesz o Luboniu?”.

Najlepszych uczestników uhonorujemy nagrodami rzeczowymi.

Zapraszamy!
Magdalena Woźniak-Patej
Przewodnicząca Samorządowego Forum Obywatelskiego