czwartek, 17 grudnia 2015

Luboń - miasto ludzi aktywnych

Koniec roku, który zbiega się z końcem pierwszego roku mojej pracy, skłania do podsumowań i refleksji. Dziś, chciałabym podzielić się spostrzeżeniem, jaki nasuwa mi się po odbytych licznych spotkaniach i współpracy z mieszkańcami - Luboń to miejsce, w którym mieszkają aktywni, kreatywni ludzie, o otwartych horyzontach, głowach i sercach. Szkoda, że jak zwykle osoby takie pozostają "cichymi bohaterami" naszej społeczności.

Śledzę pracę i podziwiam osiągnięcia wielu z nich. Począwszy od dzieci i młodzieży szkolnej. Mamy wśród nich zwycięzców olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, dyscyplin sportowych. To efekt ich wielkiego zaangażowania, ale również ogromnego wysiłku nauczycieli, trenerów. Aktywność naszej kadry nauczycielskiej i uczniów, ilość uroczystości, imprez, zawodów, konkursów i wystaw jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie - ja, moi zastępcy i pracownicy, być w każdym miejscu. A praca na rzecz dzieci i młodzieży jest jednym z naszych priorytetów. W trosce o młodzież pracujemy nad systemem rozwoju sportu, przyznaliśmy stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych, zapoczątkowaliśmy akcję "Stop dopalaczom", czy "Zdrowa draka o talerz dzieciaka". Na każdym z tych pól aktywności wspierają nas społecznicy czy partnerzy, dzielący się swoją wiedzą i umiejętnościami z ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Widać jak ogromna jest rola rodziców i ich świadomość ewentualnego problemu. Wspierając rodziców planujemy kolejne tematyczne szkolenia dla rad rodziców.

Lubońskie rady to kolejna z płaszczyzn aktywności w mieście. Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Gospodarcza, powołana w tym roku Lubońska Rada Seniorów, zasypują nas pomysłami. Cieszę się, że możemy odpowiedzieć choć na część tych potrzeb, otwierając w tym miesiącu Dzienny Dom "Senior-Wigor".Wobec wyników konsultacji społecznych nie powstaną w Luboniu rady osiedli. Jednak istniejący potencjał może zostać wykorzystany dzięki zakładanemu uruchomieniu w połowie przyszłego roku budżetu obywatelskiego.

O tym potencjale świadczą prężnie działające w Luboniu organizacje społeczne. Są wśród nich podmioty o wieloletniej tradycji. Zawiązują się nieformalne grupy i rejestrują nowe podmioty, dla których chcemy tworzyć przestrzeń do działania. Ich inicjatywy, pomysły i osiągnięcia, takie jak choćby kolejna edycja renomowanego już Lubońskiego Biegu Niepodległości, tytuły mistrzów Polski dla lubońskich tenisistów stołowych, czy sukces, jakim jest otwarcie w grudniu w Luboniu Warsztatów Terapii Zajęciowej – to temat na kolejny artykuł.

źródło: Luboński Bieg Niepodległości


Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Lubończwartek, 10 grudnia 2015

Pomocnicy Świętego Mikołaja ruszyli w miasto!

Grudzień to czas, w którym zamykamy bieżące sprawy, planujemy kolejny rok, dyskutujemy o nadchodzących wydarzeniach, inwestycjach, wyzwaniach, z jakimi się wkrótce spotkamy. Gdzieś pomiędzy spotkaniami i debatami, musimy znaleźć czas, aby wcielić się w rolę pomocników Świętego Mikołaja i sprawić najmłodszym radość. Musimy, ale przede wszystkim - chcemy, aby ten czas był dla nich wyjątkowy. Informowaliśmy na bieżąco na naszym facebooku o działaniach Burmistrz, jej Zastępców i Młodzieżowej Rady Miasta, ale warto przypomnieć sobie jeszcze raz, gdzie pomocnicy się wybrali. :)
W tym roku dzieci w przedszkolach, zerówkach i klasach pierwszych otrzymały świąteczną papeterię. Koperty zostały zaadresowane do Świętego Mikołaja, aby każdy mógł wysłać swoje marzenia i czekać na odpowiedź z Laponii.
A to jest odpowiedź Świętego Mikołaja z 1997 roku. Chętnie zobaczymy, jakie w tym roku dzieci otrzymają odpowiedzi!


poniedziałek, 7 grudnia 2015

Włóczkowe szaleństwo w Luboniu

Gdy w listopadzie udostępniliśmy na naszym Facebooku artykuł opisujący historię stulatki, która zajmuje się "włóczkowym bombardowaniem". Okazało się, że również w naszym mieście mieszkają amatorki włóczkowego szaleństwa. Po raz pierwszy, w Luboniance mogliśmy podziwiać 60 czerwonych czapeczek, założonych na słupki. Chociaż po kilku dniach czapeczki zniknęły, to mamy nadzieję, że z czasem Lubonianie przyzwyczają się do takich akcji i pozwolą także innym cieszyć się tymi pięknymi pracami. :)