wtorek, 17 maja 2022

Budowa Domu Komunalnego!

 Dziś podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem WENO Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z Chodzieży na budowę budynku komunalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu.

✅W wyniku przedsięwzięcia powstanie 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 678,17m2 zwiększających mieszkaniowy zasób miasta.

✅Łączna wartość inwestycji wynosi 6 394 582,79 zł .

✅Miasto Luboń otrzymało na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 4 141 908,88 zł z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.środa, 11 maja 2022

Konsultacje CPK

 28 października 2020 r.📆, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego: Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Inwestycja obejmuje budowę centralnego dla Polski lotniska🛫, obsługiwanego przez linie kolejowe Kolei Dużych Prędkości (KDP).🚄

✅W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu 4 wariantów inwestycyjnych przebiegu linii kolejowych, które będą przedmiotem dalszych analiz. Wstępne trasowania linii kolejowych obsługujących KDP zakładały przebieg przez i w pobliżu Lubonia.

✅Na etapie wstępnych konsultacji stanowczo wyraziliśmy sprzeciw wobec budowy nowych linii kolejowych w mieście, zarówno ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu, jak i uciążliwość, jaka wiązałaby się z realizacją takiej inwestycji. 

✅Z przekazanych materiałów wynika, że rozważane warianty ominą nasze miasto. Na rysunku dla zobrazowania pokazujemy (niebieską szrafurą) wszystkie możliwości trasowań brane pod uwagę we wstępnym 1 etapie.

✅Szczegóły na stronie: 👉 www.cpk.pl
poniedziałek, 9 maja 2022

Pożegnanie Rady Seniora

Dziś, odbyło się pożegnanie Radnych Lubońskiej Rady Seniorów kadencji 2019 - 2022. 👵👴

Cieszę się, że lubońscy seniorzy są aktywni i chcą pracować na rzecz swojego środowiska, dając nam wszystkim dobry przykład! piątek, 6 maja 2022

Kolejne umowy

 Przed majówką w imieniu Miasta Luboń podpisałam dwie umowy z firmą HFM GROUP" M. Halec s.j. na:

✅ remont dwóch szatni wraz z sanitariatami w hali widowiskowo-sportowej w Luboniu. 

✔️W zakres prac wchodzić będzie: malowanie, położenie nowych płytek, wykonanie odwodnienia natrysków i izolacja przeciwwilgociowa, montaż nowych drzwi, montaż toalet, umywalek, natrysków, montaż wyposażenia w sanitariatach, montaż kasetonów sufitowych i wymiana grzejników. 

✔️Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Szatnia na medal". 

✔️Wartość umowy 96 046,43 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie. 

✔️Termin realizacji 📆lipiec 2022.

✅ modernizację pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo- wychowawczą przy ul. Sobieskiego 65 w Luboniu.

✔️Zakres prac: całokształt robót budowlanych, demontażowych, montażowych wraz z dostawą  i montażem urządzeń, tablic i małej architektury.

✔️Wartość umowy: 244 633,27 zł

✔️Termin realizacji 📆 czerwiec 2022.
środa, 4 maja 2022

Budowa Stacji Przeładunkowej

 W imieniu Miasto Luboń podpisałam umowę z firmą MTM Budownictwo sp. z o.o. na budowę stacji przeładunkowej. 🚜

✅Zakres prac: budowa punktu tymczasowego magazynowania odpadów (stacji przeładunkowej) wraz z dostawą ładowarki teleskopowej oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na zbieranie odpadów.

✅Wartość umowy: 7 866 000,00 zł.

✅ Zamówienie współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.
niedziela, 1 maja 2022

Dzień integracji

 Dziś, wraz z gośćmi z Ukrainy wspólnie spędzaliśmy czas przy zabawach🏐 i ognisku.🔥 Nie zabrakło również pysznych lodów🍦od Cukiernia Pawlova, za które serdecznie dziękuję.🤩

✅Jestem wdzięczna za obecność radnym powiatowym: Dariuszowi Szmytowi oraz Zbigniewowi Jankowskiemu, którzy reprezentowali Jan Grabkowski Starostę Poznańskiego.

✅Dziękuję również Szczep ZHP Żabikowo im. hm. Kazimierza Grendy i Młodzieżowa Rada Miasta Luboń za wspólną integrację, zaś gościom z Ukrainy za ich otwartość i serdeczność.😊

Cieszę się, że razem mogliśmy spędzić to wspaniałe niedzielne popołudnie. ☀️#Дякую