sobota, 16 stycznia 2016

Finał Szlachetnej Paczki w Luboniu

W dniach 12 i 13 grudnia 2015r. odbył się finał Szlachetnej Paczki w Luboniu. Szlachetna Paczka ma już wieloletnią tradycję w Polsce. W naszym mieście, projekt zaistniał po raz pierwszy. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu się wielu ludzi i zintegrowaniu lokalnego środowiska. Ideą projektu jest to, aby połączyć siły i razem zmieniać swoje otoczenie na lepsze.
W Luboniu ta idea zakiełkowała początkowo w lokalnym stowarzyszeniu Forum Obywatelskie Luboń, skąd wyłonił się lokalny koordynator (lider) projektu i pochodzi kilku wolontariuszy. Następnie w projekt zaangażowały się inne osoby, działające w lokalnych stowarzyszeniach, grupach nieformalnych i instytucjach, potrzebne było zaangażowanie kilkudziesięciu osób, aby wdrożyć projekt w mieście.