środa, 16 marca 2011

Zebranie

W dniu 16 marca odbyło się spotkanie członków Samorządowego Forum Obywatelskiego. Podczas zebrania, przewodniczący klubu Rafał Marek dokonał podsumowania działalności w minionych 4 latach. Jednym z punktów zebrania były wybory nowego, sześcioosobowego zarządu SFO, w skład którego wchodzą:
Magdalena Woźniak-Patej - przewodniczący,
Małgorzata Matysiak - zastępca przewodniczącego,
Marzena Skoracka - sekretarz,
Tadeusz Waliczak,
Jakub Mączkowiak