czwartek, 30 stycznia 2020

Nowy Skatepark w Parku Papieskim

Trwają rozmowy z Młodzieżową Rady Miasta na temat kształtu Skateparku w Parku Papieskim


Zmiany w systemie Gospodarki Odpadami!

Szanowni Państwo, niestety olbrzymi wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, spowodował konieczność wprowadzenia w Luboniu podwyżki za odbiór śmieci od dnia 1 marca 2020 r. Powinni Państwo wiedzieć, że gdyby nie zmiany wprowadzone przez Sejm, taka wielkość podwyżki nie miałaby miejsca.

Najważniejsze przyczyny podwyżki:
 wzrost opłaty środowiskowej ze 170 zł., która obowiązywała w 2019 roku do 270 zł. w roku 2020., wynikającej z przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów z 2017 r.;
wprowadzenie dodatkowej frakcji odpadów – BIO;
zbyt mała ilość instalacji do przetwarzania odpadów, wzrost kosztów przetwarzania surowców wtórnych;
wzrost kosztów energii, paliw i pracy;
wzrost ilości odbieranych odpadów.

Planowane zniżki:
dla osób posiadających kompostowniki;
dla osób z kartą dużej rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości planowanej podwyżki, jej przyczyn oraz działań podejmowanych przez nasze miasto, znajdą Państwo pod tym linkiem.👇
http://lubon.pl/contents/content/15/2750

czwartek, 23 stycznia 2020

Zakończenie prac przy przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej

Szanowni Państwo, chciałabym poinformować, iż formalnie zakończyła się przebudowa istniejącej już od lat sześćdziesiątych, kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej, na odcinku od ul. Wł. Reymonta, aż do jej wylotu do Strumienia Junikowskiego. Zgodnie z dokumentacją średnica istniejącej kanalizacji deszczowej została miejscami trzykrotnie zwiększona, co zakończy ustawiczne trwające od końca lat 90 ubiegłego wieku zalewanie tego terenu, mające miejsce przy większych opadach deszczu.

Warto tu podkreślić, iż koszt tej inwestycji mającej zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowy odbiór wód opadowych wynosił 6 288 990 zł. Natomiast koszt całego układu komunikacyjnego, który powstał w ostatnich latach w Nowym Centrum Lubonia to 8 535 783 zł.

Umowa na przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej mogła być podpisana dzięki uzyskanemu przez Miasto Luboń dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Podziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Szanowni Państwo, to nie koniec inwestycji w tym rejonie. W połowie tego roku rozpocznie się budowa parkingu Park & Ride przy dworcu kolejowym wraz całą infrastrukturą towarzyszącą. Po zakończeniu tej inwestycji będziemy mieli w Luboniu nowoczesny węzeł przesiadkowy stanowiący część Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

czwartek, 9 stycznia 2020

piątek, 3 stycznia 2020

Noworoczny prezent dla Translubu

Na przełomie roku miejski przewoźnik wzbogacił się o 4 niskoemisyjne autobusy klasy MAXI – Solaris Urbino IV 12. Nowe pojazdy zabiorą ze sobą 90 osób, w tym 29 na miejscach siedzących. Wyposażone zostały w zewnętrzny i wewnętrzny system informacji pasażerskiej oraz klimatyzację miejsca pracy kierowcy oraz pasażerów.

Nowe pojazdy komunikacji miejskiej zastąpią przestarzały (około 20-letni), wysoce awaryjny, nieefektywny ekonomicznie i ekologicznie tabor, który spełnia normę spalania EURO-1. -Zakupione pojazdy stanowić będą zupełnie nową jakość w miejskiej komunikacji autobusowej Lubonia – zapewnia Michał Popławski Zastępca Burmistrza Miasta Luboń. W tym miejscu należy podkreślić, iż w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób udało się wymienić prawie połowę taboru miejskiego przewoźnika na nowoczesne i niskoemisyjne autobusy, które będą wozić mieszkańców Luboń – dodał.

Autobusy zostały zakupione w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach projektu: „Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych”.