środa, 1 października 2014

Moje starania o plac zabaw na ul. Wschodniej/Jana Pawła II

Szanowni Państwo!
Zainspirowana notatką, jaka ukazała się w mediach i dotyczyła jednego z kandydatów na burmistrza Miasta, p. Marka Samulczyka, postanowiłam napisać o moich staraniach o powstanie placu zabaw na ul. Wschodniej/Jana Pawła II.  
Pomysł, że ogólnodostępny plac zabaw powinien powstać w Nowym Centrum Lubonia, zrodził się w mojej głowie już na początku kadencji radnej. Istnieje tam duży plac, na którym w przyszłości ma powstać ratusz miejski, do tego czasu jednak, mógłby tam powstać plac zabaw i z powodzeniem służyć najmłodszym.
Po rozmowach z p. Burmistrzem okazało się jednak, że jest to niemożliwe, ponieważ w zapisach mpzp „Luboń Centrum” teren ten ma przeznaczenie pod plac miejski z usługami publicznymi (niekomercyjnymi) i zgodnie z tym zapisem nie można tam zbudować placu zabaw. Notabene uchwała w sprawie planu, z takim zapisem, była głosowana w 2009 roku przez radnych poprzedniej kadencji i pan Marek Samulczyk głosował za przyjęciem tej uchwały. Wiedział więc o istniejącym ograniczeniu i nic w tym temacie nie zrobił.
Aby naprawić ten błąd, w lutym 2013, na etapie składania uwag do „Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń ze zmianami” wnioskowałam do Burmistrza o rozszerzenie funkcji dla działki przeznaczonej pod budowę ratusza, znajdującej się przy ul. Wschodniej i Al. Jana Pawła II (mpzp „Luboń Centrum”). Wniosek dotyczył uwzględnienia możliwości budowy placu zabaw na tym terenie, do czasu wybudowania ratusza.
Następnie po przyjęciu przez Radę Miasta w maju 2013 uchwały w sprawie Studium, we wrześniu 2013, złożyłam wniosek o doprecyzowanie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum”, aby przeznaczenie działki nr 74/2, arkusz 10, obręb Luboń dopuszczało powstanie placu zabaw na tym terenie.
Wreszcie, we wrześniu 2014, Rada Miasta uchwaliła tą zmianę i dopiero teraz możliwe jest powstanie placu zabaw na ul. Wschodniej/Jana Pawła II.
Złożenie wniosku do budżetu Miasta o zabezpieczenie środków na budowę placu, co uczynił p. Marek Samulczyk jest działaniem chwalebnym, zupełnie jednak niepotrzebnym. Ponieważ już w lipcu Burmistrz w wydanym razem z Informatorem Miasta „Przewodniku po lubońskich placach zabaw”, zadeklarował w pierwszej kolejności budowę placu zabaw w tym miejscu. Tak więc oprócz względów wizerunkowych wniosek Pana Samulczyka, moim zdaniem, nie ma znaczenia.
Nie kandyduję na radną w nadchodzących wyborach samorządowych, jednak nie mogę pozostawić bez odzewu przypisywanie sobie nie swoich zasług.  Cieszę się, że moja praca przyczyni się powstania placu zabaw, który pewnie przez długie lata będzie cieszył najmłodszych z Nowego Centrum Lubonia.

Małgorzata Matysiak
Radna Miasta Luboń.