czwartek, 30 kwietnia 2020

Decyzja o otwarciu przedszkoli od 6 maja dotyczy Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 5, dla których Miasto Luboń jest organem prowadzącym❗️

Decyzja o otwarciu przedszkoli od 6 maja dotyczy Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 5, dla których Miasto Luboń jest organem prowadzącym❗️

Otwarcie przedszkoli nie pozbawia rodziców możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap?fbclid=IwAR2zm55TdUtK2rKZ2bVk1FdahhHdVa0UmSvsGE-jdh6FABMBt7pCtshisNw 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
- przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
- żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,
- rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

Drodzy Mieszkańcy, decyzja (po konsultacjach z dyrektorami) o otwarciu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Luboń (Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 5) została podjęta w trosce o rodziców, którzy będą musieli wrócić do pracy w związku z wprowadzaniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, tzw. "odmrażaniem gospodarki".

O otwarciu placówek publicznych prowadzonych przez organ inny niż miasto Luboń, a także placówek niepublicznych, zdecydują właściciele danej placówki.

Pragnę Państwa uspokoić, że w naszych przedszkolach zostaną wprowadzone wszystkie procedury wskazane przez Ministerstwo Zdrowia i GIS.

Już dziś opracowaliśmy zasady bezpieczeństwa, które będą uaktualniane przez dyrektora oraz na bieżąco przekazywane pracownikom oraz rodzicom.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i opiekunów w przedszkolach liczność grup zostanie ograniczona. Dyrektorzy zostali zobligowani do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie przedszkola, z którymi zostaną zapoznani pracownicy oraz rodzice. Dzieciom oraz pracownikom przedszkola dwa razy dziennie będzie mierzona temperatura. W przypadku stwierdzenia temperatury pow. 37ºC dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, a pracownik nie będzie mógł w tym dniu podjąć pracy.Przedszkola wyposażone zostały w środki do dezynfekcji pomieszczeń i osobistej. Z sal zostaną usunięte przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszaki czy dywany. Sale będą systematycznie wietrzone – przynajmniej raz na godzinę.Pracownicy zostaną wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej. Dzieci będą przebywały w wyznaczonych stałych salach.Do przedszkola nie będą wpuszczane osoby z zewnątrz.Przy wejściu do przedszkola zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, a wszyscy dorośli wchodzący i wychodzący będą zobligowani do korzystania z niego. Posiłki w sposób bezpieczny będą dostarczane do przedszkola przez LOSIR. Naczynia, w których dzieci będą spożywały posiłki oraz sztućce były i będą wyparzane. W pierwszej kolejności do przedszkoli będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Drodzy Rodzice, jeśli będziecie chcieli skorzystać z opieki nad dzieckiem w przedszkolu, prosimy o powiadomienie o tym fakcie dyrektora przedszkola. Prosimy, aby do przedszkola przyprowadzać tylko dzieci zdrowe.

Informacja o nieprzekazaniu spisu wyborców Poczcie Polskiej

Drodzy Mieszkańcy, odpowiadając na liczne pytania, uprzejmie informuję, że nie przekazałam Poczcie Polskiej danych z rejestru wyborców. Wydałam decyzję odmowną z uwagi na aktualny brak podstaw w przepisach obowiązującego prawa do uwzględnienia wniosku Poczty Polskiej.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Lubońśroda, 29 kwietnia 2020

Nowe stacje Lubońskiego Roweru Miejskiego

Wiemy, że jeszcze obowiązują obostrzenia dotyczące korzystania z miejskich rowerów, ale już dzisiaj chcemy pokazać Wam nasze trzy nowe stacje Lubońskiego Roweru Miejskiego, zlokalizowane przy Zespole Szkół, w Parku Siewcy oraz na placu Bojanowskiego. Mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy się na drodze 🚴🏻‍♀️🚴🏻 A tymczasem bądźcie bezpieczni i zdrowi
wtorek, 28 kwietnia 2020

Luboński Poradnik Segregacji Odpadów

Przypominamy, że od 1 maja osobno zbieramy:

➡️papier, który do tej pory odbierany był z tworzywami sztucznymi,
➡️kuchenne odpady biodegradowalne, które wrzucamy wraz z odpadami zielonymi do brązowego pojemnika.

Otrzymaliście już Państwo:
worek żółty na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
worek niebieski na papier;
worek zielony na szkło.

Mamy nadzieję, że zaopatrzyliście się Państwo w brązowy pojemnik na bioodpady (chyba, że macie Państwo kompostownik).🤔

Pamiętajmy, od 1 maja segregacja jest obowiązkowa. Jej brak spowoduje naliczenie dwukrotności opłaty za śmieci❗️

👉Szczegółowe informacje znajdziecie w naszym poradniku: http://lubon.pl/contents/content/50/2889środa, 15 kwietnia 2020

Maseczki dla mieszkańców

Drogi Mieszkańcu, nie masz możliwości uszycia lub zakupu maseczki

Zgłoś się do nas❗️Miasto kupiło wielorazowe maseczki ochronne😷

Zadzwoń do jednego z czterech punktów dystrybucji, a od piątku maseczkę dostarczymy Tobie do domu:

➡️Żabikowo: Urząd Miasta
tel. 699 712 545, pn.-pt., godz. 8-15
➡️Lubonianka: MOPS
tel. 695 055 481, pn.-pt., godz. 7-15
➡️Lasek: Ośrodek Kultury
tel. 61 813 00 72, pn.-pt., godz. 8-15
➡️Stary Luboń: Straż Miejska
tel. 61 813 19 86, pn.-pt., godz. 8-12czwartek, 9 kwietnia 2020

Na ul. Rydla praca wre!

Pomimo trudnej sytuacji związanej z #koronawirus Luboń działa. W dalszym ciągu na odcinku ul. Rydla trwają prace związane z budową nawierzchni. Zobaczcie sami 😊 A już w drugiej połowie czerwca rozpoczynamy remont ul. KlonowejWielkanoc


środa, 8 kwietnia 2020

Apel w sprawie odwołania egzaminów

Burmistrz Miasta Luboń wraz z dyrektorami lubońskich szkół z niepokojem obserwujemy rozwój epidemii SARS-CoV-2. W Polsce i na świecie ciągle rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Tymczasem zbliżają się terminy egzaminów dla uczniów klas ósmych. Uważamy, że w obecnej sytuacji epidemicznej niemożliwe jest przeprowadzenie ww. egzaminów w sposób bezpieczny dla wszystkich zainteresowanych.

Jednym z naszych podstawowych obowiązków jest ochrona życia i zdrowia naszych uczniów oraz zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy nauczycielom. W obecnej sytuacji pandemii nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Obawiamy się o zdrowie zarówno naszych uczniów, jak i nauczycieli powołanych do nadzorowania przebiegu egzaminu i ich rodzin.

Obecnie nie jesteśmy w stanie określić terminu, w którym minie zagrożenie pandemią. W związku z tym środkiem zaradczym nie jest wyznaczenie nowego terminu. Uważamy, że jedynym adekwatnym rozwiązaniem jest odwołanie egzaminów zewnętrznych.

Zwracamy się zatem z prośbą o zniesienie egzaminu dla ósmoklasistów. W procesie rekrutacji do szkół średnich wykorzystane zostałyby w tej sytuacji świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Rekomendujemy to rozwiązanie jako logiczne i racjonalne.


poniedziałek, 6 kwietnia 2020

LUBOŃSKIE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Przedsiębiorcy,
zdaję sobie sprawę z konsekwencji ekonomicznych, jakie dotykają wielu lubońskich przedsiębiorców w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju. Wielu z Was znalazło się w ciężkim położeniu, w konsekwencji ograniczeń funkcjonowania zakładów pracy czy prowadzonej działalności. Mam tu na myśli przede wszystkim tych, którzy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii, zostali zmuszeni do ograniczania w funkcjonowaniu ich zakładów pracy, bądź prowadzonej działalności.
W dniu 1 kwietnia br. wszedł w życie pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową:

- Zwolnienie małych firm ze składek ZUS,
- świadczenie postojowe
- brak opłaty prolongacyjnej

To tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na rządowej stronie internetowej: www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa

Wchodząca w skład Tarczy antykryzysowej ustawa z 31 dnia marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw umożliwiła również przesunięcie terminu opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty przekształceniowej z 31 marca br. do 30 czerwca br.
Rola samorządów lokalnych jest w tym zakresie ograniczona do możliwości prawnych, jakie daje nam ustawodawca. Wspomniany pakiet ustaw umożliwił gminom opracowanie własnych programów pomocy, do czego na moje polecenie niezwłocznie przystąpił zespół pod przewodnictwem Skarbnika Miasta.

Już teraz mogę powiedzieć, że pakiet będzie zakładał

👉przesunięcie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.,

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Będziemy też analizowali inne możliwe działania. W tym wypadku niezbędna jest ustanowienie przepisów lokalnych, które będą zbieżne z przepisami krajowymi.

Deklaruję, że stanie się to najszybciej jak tylko będzie możliwe.

Pomoc możliwa już teraz – czynsze najmu lokali użytkowych należących do Miasta

Podjęłam decyzję, aby za czas pandemii, dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach użytkowych wynajmowanych przez Miasto, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, ustalić stawkę czynszu

👉w kwocie 1 zł plus VAT i ograniczyć opłatę za media do 20% pobieranej kwoty.

🔎Wnioski o aneks w tej sprawie można składać na adres mailowy: dariusz.springer@bmklubon.pl.

Zaznaczam, że Miasto nie ma możliwości aby decydować o stawkach czynszu pobieranych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe czy prywatnych właścicieli.

Pomoc możliwa już teraz – ulgi podatkowe

Aby pomóc już teraz - przypominam Państwu o tym, że możliwe jest na gruncie przepisów obowiązujących skorzystanie z ulg przewidzianych w Ordynacji Podatkowej.
Na podstawie art. 67a Ordynacji Podatkowej, na wniosek podatnika organ podatkowy (w zakresie podatków lokalnych to Burmistrz Miasta Luboń), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Sądzę, że wymienione rozwiązania mogą pomóc przedsiębiorcom zminimalizować negatywne skutki obecnej sytuacji, ponieważ odroczenie płatności podatku pozwala zapłacić podatek w momencie, w którym będzie to już ekonomicznie możliwe.

Jednocześnie informuję, że nie będzie pobierana opłata prolongacyjna.

We wniosku podatnicy nie powinni ograniczać się tylko do wskazania na panującą pandemię COVID-19. Należy wykazać negatywne skutki, jakie z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w przypadku nieudzielenia ulgi podatkowej (np. utrata płynności finansowej, konieczność redukcji zatrudnienia przedsiębiorstwa, likwidacja działalności gospodarczej).

🔎Formularze wniosków można pobrać z poniższego adresu, gdzie znajduje się również opis sposobu załatwienia sprawy: http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=255

Ze swej strony deklaruję maksymalne uproszczenie i przyśpieszenie rozpatrywania wniosków. Wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.
Jeśli Państwo w wyniku działań ograniczających rozpowszechnianie wirusa znaleźli się w trudnej sytuacji, polecam skorzystanie z powyższych możliwości.

🔎Szczegółowych informacji udzieli Państwu kierownik Wydziału Podatków i Opłat Pani Alicja Olejniczak, tel. 61 813 00 11 w.43 alicja.olejniczak@umlubon.pl.

Nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jednocześnie informuję Państwa, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających od 1 do 9 pracowników, prowadzących działalność gospodarczą przed 01.03.2020r.), o której mowa w art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 568)

🔎Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady oraz wniosek o przyznanie dostępne są na naszej stronie internetowej: https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-pr…/…/pozyczka

Mam nadzieję, że razem przetrwamy ten trudny czas.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

sobota, 4 kwietnia 2020

Służba dla służb

Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła urządzenie do ozonowania samochodów oraz pomieszczeń po akcjach związanych z koronowirusem. Oferuje ozonowanie pojazdów Policji, Straży Miejskiej oraz pojazdów firmie Kom-Lub. Współpraca to podstawa - brawo