wtorek, 31 grudnia 2013

Życzenia noworoczne

W nadchodzącym nowym roku 2014 życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu osobistym, spełnienia zamierzeń i dążeń zawodowych oraz wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Zarząd i radni Samorządowego Forum Obywatelskiego.

sobota, 21 grudnia 2013

Spotkanie samorządowe - forum dużych rodzin.

W sobotę, 7 grudnia w Salach Białej i Błękitnej Urzędu Miasta Poznań przy Placu Kolegiackim odbyło się „Forum – spotkanie samorządowe na rzecz dużych rodzin. Konferencję, na którą przybyli samorządowcy z Wielkopolski i innych regionów Polski (m.in.: Warszawy, Lublina, Krakowa) zorganizowali uczestniczący w niej Prezydent Poznania – Ryszard Grobelny i Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Podczas spotkania zaprezentowano rozwiązania stosowane w Poznaniu – dotyczące Programu „Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu”, doświadczenia organizacji pozarządowej zrzeszających członków rodzin wielodzietnych, oraz sytuację ekonomiczną i bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin z dziećmi. Dyskutowano również m.in. o roli organizacji pozarządowych oraz możliwości i przykładach działań na rzecz dużych rodzin w małej gminie. W tej pożytecznej dla rodzin wielodzietnych konferencji wzięli również udział radni Rady naszego miasta – Małgorzata Machalska i Paweł Wolniewicz, którzy pracują w zespole nad wdrożeniem Karty Dużej Rodziny w Luboniu. wtorek, 17 grudnia 2013

Ostatnie marzenie do spełnienia - marzenie zarezerwowano.

Szanowni Państwo,
wszystkie marzenia są już spełnione - włącznie z ostatnim listem, który pojawił się w ubiegłym tygodniu. W dniach 21-23.12.2013 paczki będą rozwożone do dzieci przez członków Samorządowego Forum Obywatelskiego. W styczniu, na naszej stronie pojawi się podsumowanie akcji, artykuł zostanie też zamieszczony w styczniowym numerze Wieści Lubońskich. 

Małgorzata Matysiak
radna SFO