Radni 2018 - 2023
Paweł Radosław Krzyżostaniak

wiek: 45 lat
wykształcenie: wyższe ekonomiczne (absolwent studiów doktoranckich)
wykonywany zawód: główny księgowy
stan rodzinny: żonaty, 2 synów
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Kołłątaja.
Jako wiceprzewodniczący Rady Miasta obecnej kadencji spełniłem wiele obietnic z poprzednich wyborów. Doszło do ożywienia terenów Szacht. Zamontowaliśmy spowalniacze ruchu. Rozbudowano Szkołę Podstawową nr 1. Jesteśmy bliscy uregulowania kwestii przepompowni. Ponadto, udało się zbudować nowy chodnik i plac zabaw przy Kołłątaja. Jeśli chcą Państwo kontynuacji tak wielu inwestycji, głosujcie na sprawdzonego i skutecznego radnego.

Anna Bernaciak

wiek: 36 lat
wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
wykonywany zawód: nauczyciel akademicki (adiunkt), autorka i współautorka licznych opracowań dla samorządów lokalnych z terenu całego kraju
stan rodzinny: zamężna, mama Jana i Maurycego
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Westerplatte.Widzę potrzebę dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych, młodych rodziców oraz dzieci. Zadbam o kolejne, bezpieczne przejścia przy szkołach i przedszkolach, przychodniach, placach zabaw i boiskach, o rewitalizację reprezentacyjnych przestrzeni miasta i obiektów ważnych dla jego historii. Wsłuchując się w głos mieszkańców oraz opierając się na posiadanym doświadczeniu naukowym i praktycznym, będę bronić przestrzeni Lubonia (szczególnie Żabikowa) przed ekspansją budownictwa mieszkaniowego,  dążyć do poprawy stanu środowiska i estetyki przestrzeni wskazując źródła, z których można te działania sfinansować.

Wierzę, że z Państwa poparciem wszystkie te rzeczy są możliwe! Zapraszam do kontaktu www.facebook.com/annabernaciak.lubon


Andrzej Roman Okupniak

wiek: 54 lata
wykształcenie: średnie
wykonywany zawód: przedsiębiorca – firma transportowa
stan rodzinny: żonaty, troje dzieci
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. 11 Listopada Jako osoba kandydująca do Rady Miasta Luboń chcę zadbać, by w takim samym stopniu realizowano potrzeby wszystkich grup wiekowych. Ważny dla mnie jest dialog z mieszkańcami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i uwagi. Widzę potrzebę budowy zbiornika retencyjnego na cieku wodnym Żabinka, aby w ten sposób uregulować gospodarkę wodami opadowymi w tej części miasta i stworzyć nowe miejsce rekreacji. Będę dbał o zrównoważony rozwój i większą aktywizację gospodarczą. Zwrócę uwagę na działania Aquanetu w zakresie realizacji planu inwestycyjnego dla naszego miasta.Teresa Zygmanowska

wiek: 60 lat
wykształcenie: wyższe oraz studia podyplomowe
wykonywany zawód: emerytowana nauczycielka, wieloletni dyrektor SP2, obecnie praca na ½ etatu
stan rodzinny: mężatkadwóch synów
miejsce zamieszkania: Luboń


Jestem zwolenniczką idei współpracy wszystkich środowisk dla zrównoważonego rozwoju miasta. Będę popierać działania zmierzające do dalszego zagospodarowania Parku Papieskiego, zwiększania terenów zielonych, poprawy infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola nr 5 oraz utworzenia stałego miejsca spotkań dzieci, młodzieży, seniorów, organizacji pozarządowych. Ważną dla mnie sprawą pozostaje nadal poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.


Łukasz Budzyński 

wiek47 lat
wykształcenie: wyższe AWF Wrocław, Edgware College Londyn
zawód: nauczyciel, prywatny inwestor
stan rodzinny: wdowiec, 2 córki
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. J.SłowackiegoJestem zwolennikiem idei zrównoważonego rozwoju Miasta w oparciu o racjonalne zarządzanie majątkiem publicznym. Uważam, że należy zadbać o środowisko i estetykę Miasta. Jestem przekonany, że wspieranie inicjatyw aktywnych mieszkańców przyczyni się do budowy więzi społecznych i realizacji wielu ciekawych projektów. Będę popierał kolejne edycje Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, budowę i rewitalizację obiektów użyteczności publicznej. Szczególnie ważna jest dla mnie poprawa dróg i chodnikówLubonianki, ulic Leśmiana, Sienkiewicza, Norwida, Szymborskiej oraz infrastruktury cieku wodnego Żabinka.Michał Szwacki

wiek: 36 lat
wykształcenie: wyższe, magister historii, specjalności pedagogicznej i samorządowo-ekonomicznej
stan rodzinny: żonaty, córka
wykonywany zawód: nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Żabikowska


Miniona kadencja była czasem dobrze spożytkowanym, a zdobyte doświadczenie chciałbym nadal wykorzystywać dla dobra naszego Miasta. Jako radny aktywnie pracowałem w Komisji Sfery Społecznej, Organizacyjno–Prawnej, a także GKRPA. Byłem opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta. Najbardziej zależy mi na modernizacji i rozbudowie placówek edukacyjnych, szczególnie przedszkola, a także miejsc rekreacji i wypoczynku. Na dalsze zagospodarowanie czekają tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego, Wzgórza Papieskiego i tereny nadwarciańskie. Uważam, że tylko zgodna praca w Radzie Miasta pozwoli na jego rozwój i zapewni lepsze życie jego mieszkańcom.
Paweł Antoni Wolniewicz

wiek: 59 lat 
wykształcenie: wyższe, socjolog, dziennikarz
wykonywany zawód: dziennikarz redakcji NMM „Wieści Lubońskie” 
stan rodzinny: żonaty, 2 dzieci
miejsce zamieszkania: Luboń

Jestem lubonianinem od pokoleń, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, współautorem książek społeczno-historycznych, radnym VI i VII kadencji RML, członkiem Towarzystwa National Geographic Society. Znam Luboń, preferuję jego zrównoważony rozwój. Nadal pragnę być Waszym głosem, służyć naszemu Miastu i jego mieszkańcom.


Piotr Izydorski

wiek: 36 lat 
wykształcenie: wyższe magisterskie
wykonywany zawód: pracownik samorządowy 
stan rodzinny: żonaty
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Wschodnia.

Dzięki zaufaniu Mieszkańców, jako radny kończącej się właśnie kadencji, mogłem z powodzeniem realizować zamierzone cele, zwłaszcza te związane z poprawą infrastruktury drogowej. Budowa ulicy Wschodniej i Al. Jana Pawła II, o które zabiegałem od lat, są tego najlepszym przykładem. W nowej Radzie zamierzam nadal pracować nad poprawą jakości ulic, chodników i kanalizacji. Ponadto, jako współtwórca Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, chcę mieć realny wpływ na rozwój i realizację tej ważnej inicjatywy społecznej. Doceniając rolę jaką pełni w naszym życiu odpoczynek i rekreacja, jako jeden ze swoich priorytetów traktuję wsparcie w tworzeniu nowych terenów zielonych, skwerów i placów zabaw. Dlatego też, od kilku miesięcy zabiegam o odpowiednie zagospodarowanie placu przy ul. Konarzewskiego tak, by mógł służyć Mieszkańcom. Uwzględniając powyższe zrealizowane oraz planowane działania, proszę Państwa o dalsze poparcie i możliwość pracy na rzecz rozwoju Lubonia w kolejnej kadencji.


Katarzyna Ekwińska 

wiek: 49 lat
wykształcenie: średnie
wykonywany zawód: informatyk, przedsiębiorca, 
stan rodzinny: czworo dzieci, 
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Dąbrowskiego 25

W poprzedniej kadencji pracowałam w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów, której byłam przewodniczącą. Udało mi się doprowadzić do zamontowania spowalniaczy na ul. 3 Maja i uporządkowania skweru przy skrzyżowaniu 3 Maja i Dąbrowskiego. Popierałam stworzenie i zagospodarowanie plaży miejskiej nad Wartą.
Widzę potrzebę dalszej rewitalizacji terenów nadwarciańskich, utworzenia i rozbudowy miejsc rekreacji i odpoczynku. Ważna jest czystość w Mieście i zwiększenie liczby koszy na śmieci; dbanie i tworzenie nowych terenów zielonych.  Zależy mi na tym, aby w Luboniu powstało więcej stacji rowerów miejskich. Będę dążyć do uregulowania gospodarki wodami opadowymi i gruntowymi, a także umocnienia wałów przeciwpowodziowych. Dostrzegam konieczność poprawy infrastruktury drogowej.

Magdalena Kleczewska 

wiek: 37 lat
wykształcenie: wyższe, ekonomiczne
wykonywany zawód: ekonomista
stan rodzinny: mężatka, córka Dorota, miejsce zamieszkania: Luboń ul. Okrzei
Od urodzenia mieszkam w Luboniu przy ul. Okrzei. Od najmłodszych lat angażowałam się społecznie działając w ZHP, pomagając w lubońskim Stowarzyszeniu Ludzi Dobrej Woli. Obecnie udzielam się na forum szkoły, do której uczęszcza córka, wspieram akcje charytatywne np. Szlachetną Paczkę.
Optymizm, otwartość na ludzi, energia i wiedza ekonomiczna to moje zalety, które mogę zaoferować, obiecując uczciwą i rzetelną pracę na rzecz Miasta. Lubię rozmowy z ludźmi. Rozmawiając stajemy się bogatsi o wiedzę i doświadczenia innych. Radny powinien wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. Pracując na rzecz mieszkańców będę zabiegać o
budowę nawierzchni na nieutwardzonych ulicach w dolnym Luboniu i okolicy NCL.
Chcę więcej zieleni dla naszego miasta i przywrócenia funkcji rekreacyjnej na tzw. „alejce”. Będę zabiegać o rozbudowę ścieżek rowerowych w celu połączenia NCL z terenami nadwarciańskimi oraz pozyskanie terenu pod przystań kajakową dla miasta. Podejmę działania w celu walki ze smogiem.

DOROTA FRANEK do 31.12.2019 r. - radna
od 1.01.2020 r. Wiceburmistrz miasta Luboń
wiek: 53 lata wykształcenie: wyższe wykonywany zawód: nauczyciel miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Sobieskiego
Od urodzenia mieszkam i pracuję w Luboniu, dlatego bardzo dobrze znam cienie i blaski życia w tym mieście. Jako osoba ubiegająca się o mandat radnej miasta Luboń, widzę potrzebę zrównoważonego rozwoju miasta. Budowa dróg i chodników to priorytety. Jednak ważne są również inne aspekty życia w naszym mieście, takie jak poprawa warunków nauczania w szkołach, tworzenie zielonych miejsc rekreacji i wypoczynku, czyste powietrze, budowa mieszkań socjalnych oraz poszerzenie lubońskiej oferty kulturalnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

HIERONIM GAWELSKI 


wiek: 52 lata
wykształcenie: zawodowe, mistrz tapicer 
wykonywany zawód: współwłaściciel  ANIREN s.c.
stan rodzinny: żonaty, dwoje dzieci
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Polna

Ubiegam się ponownie o mandat radnego Rady Miasta Luboń, dziękując wszystkim mieszkańcom za okazane dotąd zaufanie.
Do moich największych dotychczasowych sukcesów można zaliczyć:
        przekonanie większości radnych do podjęcia realizacji budowy ulicy Wiejskiej oraz Wierzbowej z częścią ulicy Chabrowej,
        budowę oświetlenia ulic: Słonecznikowej, Modrakowej i Fiołkowej,
        rozbudowę placu zabaw oraz boiska przy ulicy Chabrowej.
W kolejnej kadencji będę propagował pomysł budowy nowej drogi, łączącej ulicę Polną lub Poznańską z ulicą Sobieskiego. Ważną kwestią jest odwodnienie Lasku i Kocich Dołów, usprawnienie ruchu na przejeździe kolejowym przy ul. Fabrycznej oraz utwardzenie urokliwych uliczek Dolnego Lasku. Jestem wdzięczny za Państwa sugestie, zaangażowanie i pomoc we wspólnej realizacji celów. 

Karolina Wilczyńska-Kąkol 
wiek: 48 lat
wykształcenie: wyższe
wykonywany zawód: nauczyciel matematyki i informatyki
stan rodzinny: zamężna, 1 dziecko
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Akacjowa

Jako wieloletnia radna Rady Miasta Luboń nadal widzę potrzebę poprawy stanu ulic w Lasku, większość z nich wymaga utwardzenia. Za jedną z najważniejszych inwestycji miejskich uważam poprawę nawierzchni ważnych ciągów komunikacyjnych Lubonia oraz istniejących już chodników.

Środowisko dzieci i młodzieży jest mi bliskie dlatego, tak jak do tej pory, chciałabym wspierać inicjatywy dotyczące młodych ludzi w Luboniu. Równie ważna jest dla mnie współpraca z istniejącymi stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób starszych oraz wspieranie polityki senioralnej.


Magdalena Woźniak 

wiek: 35 lat
wykształcenie: wyższe
wykonywany zawód: własna działalność gospodarcza - właściciel firmy zajmującej się ochroną środowiska i pozyskiwaniem środków finansowych na inwestycje celu publicznego
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Mokra


Moja dotychczasowa praca w Radzie Miasta jest przykładem na to, że mimo niewielkiego budżetu Lubonia można zmieniać i ulepszać przestrzeń wokół nas. Zaangażowałam się m.in. w budowę ulic Polnej/Poznańskiej i Żabikowskiej. Za sprawą moich wniosków powstały nowe odcinki chodników, zwiększyły się nasadzenia zieleni, miejsca wypoczynku i rekreacji. W ciągu ostatnich 4 lat skutecznie pozyskaliśmy środki pomocowe, w tym także z budżetu Unii Europejskiej, które rozwijają i ulepszają nasze miasto. Wiele pracy jeszcze przed nami. Moim priorytetem na kadencję 2018-2023 jest:
        dalszy rozwój infrastruktury drogowej – budowa ul. Nowej, Wysokiej, Buczka, Uroczej oraz remont nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego,
        dbałość o bezpieczeństwo - rozbudowa monitoringu miejskiego.