środa, 29 lipca 2020

Trwa przebudowa placu zabaw przy ul. 3 Maja

 ✅Plac zabaw wraz ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami w tym m.in. huśtawkami zostaje przeniesiony i rozbudowany o tzw. "mrowisko" do wspinaczki, tablice do rysowania kredą, żółwie z nawierzchni bezpiecznej oraz karuzelę integracyjną. 

✅Dodatkowo będzie wykonane boisko do street ball 🏀/mini piłki nożnej ⚽️oraz plac do gier ulicznych. Zostaną również umieszczone nowe ławki i kosze na śmieci.


poniedziałek, 27 lipca 2020

Kolejne dofinansowanie dla Lubonia

 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania na złożony przez Miasto Luboń projekt pt.: „Zachowanie rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury”. 

✅Projekt obejmuje odbudowę budynku „Domu Włodarza” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a więc małą architekturą, stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami na rowery, miejscami odpoczynku i rekreacji oraz drogami wewnętrznymi. Plany zakładają również, że w odbudowanym Domu Włodarza będzie znajdował się m.in. Urząd Stanu Cywilnego. 

✅Wstępna wartość projektu szacowana jest na 2,5 mln złotych z czego 1,6 mln pochodzić będzie z środków unijnych.piątek, 24 lipca 2020

 Drodzy Mieszkańcy, rozpoczęliśmy starania o budowę przedłużenia przejścia podziemnego pod torami kolejowymi przy dworcu w Luboniu. Wiemy, że takie rozwiązanie mogłoby poprawić dostępność dworca dla mieszkańców wschodniej części miasta. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że to wieloletni i wieloetapowy proces. 

✅W tym tygodniu miała miejsce seria spotkań z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe, a dziś odbyła się pierwsza wizja w terenie, podczas której uzgodniono wstępny zakres prac koncepcyjnych. 

✅Według wstępnych ustaleń przyszłe przejście miałoby zostać poprowadzone pod torami oraz drogą wojewódzką (Armii Poznań), a schody wraz z windą zlokalizowane zostałyby przy ulicy 3 Maja. To dopiero pierwszy krok, ale ważny!


piątek, 17 lipca 2020

Absolutorium za rok 2019

Na wczorajszej sesji radni Rady Miasta Luboń udzielili mi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. 

To wynik dobrej współpracy władz miasta z radnymi, pracownikami instytucji miejskich oraz mieszkańcami. Bez Państwa ogromnego poświęcenia i zaangażowania nie bylibyśmy w stanie zrealizować tylu zadań. 🤝

Dziękuję za udzielone mi zaufanie, a co najważniejsze - nie zwalniam tempa i rysuję kolejne, ambitne plany!
poniedziałek, 13 lipca 2020

Wybory prezydenckie 2020

 Drodzy Mieszkańcy, dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie i udział w wyborach prezydenckich 😊

Poniżej publikujemy frekwencję oraz wyniki wczorajszych wyborów - I TURA
II TURA:

Andrzej Duda 5597 głosów tj.  32%
Rafał Trzaskowski 12106 głosów tj. 68%
Frekwencja w drugiej turze wyniosła 76,44%