czwartek, 30 kwietnia 2020

Informacja o nieprzekazaniu spisu wyborców Poczcie Polskiej

Drodzy Mieszkańcy, odpowiadając na liczne pytania, uprzejmie informuję, że nie przekazałam Poczcie Polskiej danych z rejestru wyborców. Wydałam decyzję odmowną z uwagi na aktualny brak podstaw w przepisach obowiązującego prawa do uwzględnienia wniosku Poczty Polskiej.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń