wtorek, 27 sierpnia 2019

Mosty dla regionów!

➡️Powiat Poznański w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów” otrzyma 1,5 mln zł dofinansowania na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu na Warcie, w ciągu nowo projektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury.
➡️Planowany most połączy drogę powiatową w Czapurach z ulicą Armii Poznań w Luboniu mającą status drogi wojewódzkiej.
➡️Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 94 mln zł.
✔️Dla naszego Miasta to z jednej strony szansa na powstanie nowej przeprawy przez Wartę, która była planowana od kilkudziesięciu lat, a której samodzielnie Miasto Luboń nie byłoby w stanie ze względów finansowych wykonać.
✔️Korzyścią jest również lokalizacja na terenie naszego Miasta pierwszej drogi powiatowej. Z drugiej strony społeczność naszego Miasta obawia się konsekwencji utworzenia takiego połączenia bez stworzenia alternatywnych tras drogowych rozprowadzających ruch samochodów (bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową Poznań-Wrocław, rozbudowa drogi wojewódzkiej i budowa tzw. drogi „południowej” łączącej ul. Armii Poznań w Luboniu z ul. Poznańską w Komornikach). ✔️Dlatego też będziemy robić wszystko, aby nastąpiła kontynuacja tej inwestycji.
➡️Wiceburmistrz Miasta Luboń Michał Popławski mówił podczas konferencji prasowej o konieczności realizacji kolejnych etapów planowanego połączenia drogi wojewódzkiej nr 430 w Luboniu z drogą powiatową w Czapurach.
➡️Co ważne zarówno przedstawiciele strony rządowej Pani Minister Jadwiga Emilewicz, jak również Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski wyrazili publicznie swoje poparcie dla kontynuowania obecnej inwestycji.
➡️W spotkaniu udział wzięli: Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Wiceminister Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Burmistrz Miasta Mosina Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Lubonia Michał Popławski, Zastępca Burmistrza Lubonia Mateusz Mikołajczak, Przewodnicząca Rady Miasta Luboń Teresa Zygmanowska.