piątek, 6 września 2019

Kolejne miliony dotacji na budowę lubońskich dróg!

Miasto co roku szuka możliwości pozyskania środków na budowę dróg w Luboniu. Tym razem ponad 2 mln zł dotacji pokryje połowę kosztów budowy ul. Rydla.
W dniu 3 września został rozstrzygnięty konkurs w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019, ogłoszony przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wniosek, który złożyliśmy w marcu 2019, został oceniony pozytywnie i pozyskaliśmy 2,1 mln zł na budowę ul. Rydla. W ramach inwestycji zostanie wybudowane 0,7 km ulicy Rydla na odcinku od ul. Platanowej do ul. Podgórnej.

W zakres prac będzie wchodzić m.in. budowa chodników, jezdni, miejsc parkingowych, zjazdów, pasa zieleni, drenażu, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz budowa czterech wyniesionych skrzyżowań.
Jest to kolejne dofinansowanie pozyskane przez Miasto Luboń na budowę dróg lokalnych. W ubiegłym roku pozyskaliśmy prawie 300 tys. zł na budowę ul. Dojazdowej. Również w 2016 i 2017 roku dwie dotacje w wysokości 2,8 mln zł sfinansowały połowę kosztów budowy dwóch ważnych dla mieszkańców ulic.
Przypomnijmy, że obecnie trwa budowa drogi, która ułatwi dojazd na dworzec PKP z zachodniej części Miasta. Budowa ta jest realizowana ze środków unijnych, które finansują 85% wartości inwestycji. W trakcie oceny jest wniosek, jaki złożyliśmy na budowę ul. Długiej, gdzie wnioskujemy o ponad 4 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu będzie pod koniec roku.