poniedziałek, 12 sierpnia 2019

LUBOŃSKI PROGRAM TRENER OSIEDLOWY!

⚽️⚽️Rodzinne boiska – rusza nowy trener osiedlowy⚽️⚽️
Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu Miasto rozszerzy program trener osiedlowy w nowych lokalizacjach.
Już od 15 września br. na pięciu lubońskich obiektach sportowych pojawią się animatorzy, którzy będą organizować i animować zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Pilotażowy projekt będzie realizowany przez LOSiR oraz GKRPA Luboń pod nazwą „Rodzinne boiska”.
Celem projektu jest zachęcenie do aktywności sportowej, wspólnego spędzania czasu przez rodziny, pokazanie alternatyw dla używek, komputera i smartfona.
Jako centra aktywności mieszkańców zostały wyznaczone następujące lokalizacje: stadion na ul. Rzecznej, boisko przy SP nr 4, boisko przy SP nr 2, boisko przy SP nr 5 oraz boisko przy placu zabaw na ul. Kołłątaja.
Co ważne, dzięki temu, wskazane obiekty sportowe w godzinach realizacji projektu będą ogólnodostępne, a profil zajęć będzie tematycznie dobierany do zainteresowań osób, które będą pojawiać się w poszczególnych miejscach.
Dla łatwiejszego zapamiętania wyznaczone zostaną stałe godziny realizacji programu, a pilotażowy harmonogram zajęć prowadzonych przez trenerów/animatorów osiedlowych będzie przedstawiał się następująco:
Rodzinny poniedziałek - Stadion przy ul. Rzecznej 17.00 - 20.00
Rodzinny wtorek – boisko przy SP 5 ul. Kołłątaj 17.00-20.00
Rodzina środa - boisko przy SP 4 ul. Dojazdowa 17.00-20.00
Rodzinny czwartek – boisko przy SP nr 2 ul. Żabikowska 17.00-20.00
Rodzinny piątek - boisko przy placu zabaw ul. Kołłątaja 17.00-20.00
Rodzinna sobota – zajęcia będą realizowane pomiędzy 15.00 - 18.00 na każdym z powyższych boisk.
Zapraszam serdecznie dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. Do zobaczenia na "Rodzinnych boiskach".