piątek, 6 września 2019

Centrum Integracji Społecznej!

Burmistrz miasta Luboń, pani Małgorzata Machalska oraz wójt gminy Komorniki, pan Jan Broda podpisali dziś umowę o współpracy międzygminnej w ramach istniejącego w Komornikach od lutego br. Centrum Integracji Społecznej. Celem istnienia Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem. Działania CIS mają uczyć te osoby umiejętności społecznych oraz jak zadbać o siebie i o swoich bliskich. Organizacja zatrudnienia socjalnego ma zmienić podejście osób wykluczonych do własnej sytuacji życiowej. Zamiast zgłaszać się po zasiłek do pomocy społecznej, będą zachęcani do podjęcia pracy, za którą otrzymają wynagrodzenie. Wzmocni to ich pewność siebie. Dzięki temu w przyszłości będą mogli ponownie zaistnieć na rynku pracy. Oprócz organizacji pracy, w CIS będzie prowadzona terapia ze specjalistami. Cieszymy się, że od dziś z pomocy będą mogli skorzystać również mieszkańcy Lubonia.