wtorek, 17 grudnia 2013

Ostatnie marzenie do spełnienia - marzenie zarezerwowano.

Szanowni Państwo,
wszystkie marzenia są już spełnione - włącznie z ostatnim listem, który pojawił się w ubiegłym tygodniu. W dniach 21-23.12.2013 paczki będą rozwożone do dzieci przez członków Samorządowego Forum Obywatelskiego. W styczniu, na naszej stronie pojawi się podsumowanie akcji, artykuł zostanie też zamieszczony w styczniowym numerze Wieści Lubońskich. 

Małgorzata Matysiak
radna SFO