sobota, 21 grudnia 2013

Spotkanie samorządowe - forum dużych rodzin.

W sobotę, 7 grudnia w Salach Białej i Błękitnej Urzędu Miasta Poznań przy Placu Kolegiackim odbyło się „Forum – spotkanie samorządowe na rzecz dużych rodzin. Konferencję, na którą przybyli samorządowcy z Wielkopolski i innych regionów Polski (m.in.: Warszawy, Lublina, Krakowa) zorganizowali uczestniczący w niej Prezydent Poznania – Ryszard Grobelny i Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Podczas spotkania zaprezentowano rozwiązania stosowane w Poznaniu – dotyczące Programu „Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu”, doświadczenia organizacji pozarządowej zrzeszających członków rodzin wielodzietnych, oraz sytuację ekonomiczną i bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin z dziećmi. Dyskutowano również m.in. o roli organizacji pozarządowych oraz możliwości i przykładach działań na rzecz dużych rodzin w małej gminie. W tej pożytecznej dla rodzin wielodzietnych konferencji wzięli również udział radni Rady naszego miasta – Małgorzata Machalska i Paweł Wolniewicz, którzy pracują w zespole nad wdrożeniem Karty Dużej Rodziny w Luboniu. 


Warto wspomnieć, że również w naszym mieście planuje się wdrożenie karty dużej rodziny. W prace nad projektem uchwały i nad wdrożeniem systemu zaangażowali się przedstawiciele dużych rodzin z Lubonia m. in. p. Grażyna Rosa oraz członkowie Rady Gospodarczej m. in. p. Maria Chaber oraz p. Mirosława Osiecka. Urząd Miasta reprezentują Rafał Marek – Zastępca Burmistrza oraz Romualda Suchowiak – kierownik Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury z UML.  Podczas jej ostatniego spotkania zostały zaprezentowane założenia programu zaś członkowie Rady Gospodarczej sformułowali kilka istotnych uwag, które z pewnością zostaną wzięte pod uwagę przy opracowaniu ostatecznej wersji projektu uchwały.