środa, 31 października 2012

Burmistrz na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim i w Starostwie

Dobry kapitał relacyjny na niwie samorządowej jest podstawą dobrego dbania o interesy mieszkańców i miasta. Ostatni tydzień Burmistrz Dariusz Szmyt przeznaczył m.in. na spotkania robocze w Urzędzie Marszałkowskim i w Starostwie Powiatowym. Na początku tygodnia na zaproszenie Leszka Wojtasiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Dariusz Szmyt uczestniczył w konsultacjach kontraktu terytorialnego koniecznego do zawarcia przed przystąpieniem do wydatkowania środków europejskich z nowej perspektywy finansowej UE po 2014 roku. W piątek Burmistrz złożył zapowiedzianą już 1 września br. wizytę u Wojciecha Jankowiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Panowie rozmawiali o planowanej przebudowie na odcinku lubońskim drogi wojewódzkiej 430; sytuacji na lubońskim dworcu i strategii rozwoju województwa - Wielkopolska 2020.
W przedłożonym na ręce Marszałka Jankowiaka piśmie Burmistrz zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie planowania urbanistycznego jak i finansowego jest koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej - ul. Armii Poznań. Ponadto Dariusz Szmyt zwrócił uwagę, na jego zdaniem konieczne zintegrowanie robót drogowych z planowaną modernizacją węzła kolejowego na trasie Poznań - Wrocław. Warto przypomnieć, że wnioski mieszkańców w tych sprawach złożone po konsultacjach społecznych w gościnnych progach Urzędu Miasta Luboń z sierpnia 2012 roku zostały przekazane pismem z dnia 21 sierpnia 2012 do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Poznaniu. Marszałek Jankowiak zapewnił wstępnie Burmistrza o tym, że ze względu na niepewne negocjacje kwot przeznaczanych na środki europejskie, trudno jest jednoznacznie wskazać, że przebudowa drogi 430 zostanie zrealizowana w ciągu kilku lat. Raczej jest to sprawa do realizacji po 2020 roku. W poniedziałek po posiedzeniu związku SELEKT Burmistrz Szmyt spotkał się ze Starosta Poznańskim p. Janem Grabkowskim. W miłej rozmowie panowie omówili sprawę przyznania statusu drogi powiatowej ulicom Żabikowska i Jana III Sobieskiego, partycypację środków budżetu powiatu w kosztach budowy odcinka ulicy Poznańskiej łączącej Luboń i Wiry i inne bieżące sprawy w tym zaangażowanie kwoty 500 tys. PLN z budżetu miasta na budowę nowego komisariatu policji. Burmistrz uważa, że środki na remont komisariatu są potrzebne, ale pierwszym zadaniem miasta jest dofinansowywanie naszej Straży Miejskiej. W planowanym na 2013 rok budżecie Miasta Burmistrz chciałby wygospodarować środki na zakup sprzętu dla Straży Miejskiej.