piątek, 9 listopada 2012

Połowa kadencji – dla radnych Forum Obywatelskiego to dopiero rozgrzewka!

Dokładnie w listopadzie br mijają dwa lata od ostatnich wyborów samorządowych. O tym, że jest to dobry pretekst do zdania sprawy z naszej działalności dla miasta nie trzeba nikogo przekonywać. Na wstępie dziękujemy tym wszystkim mieszkańcom, którzy mimo dwóch trudnych dla samorządów w Polsce lat są z nami i swymi sugestiami, wyrażanymi nie tylko na dyżurach radnych, inspirują do jeszcze większej aktywności. Wierzymy, drodzy Państwo, że następne dwa lata dzięki Waszej i naszej pracy przyniosą oczekiwane rezultaty.

Radni Samorządowego Forum Obywatelskiego wystartowali do wyborów samorządowych pod hasłem: dobra Rada dla Lubonia.

Dzięki Państwa poparciu udało nam się zdobyć 9 mandatów w 21 osobowej Radzie Miasta Luboń. W wyniku rozmów koalicyjnych powstał klub radnych złożony z Mieszkańców Lubonia z Markiem Samulczykiem na czele oraz z czterech radnych Platformy Obywatelskiej RP, którym przewodzi Magdalena Nyćkowiak-Filusz. Spośród tych osób wybrano Marka Samulczyka – Przewodniczącym Rady Miasta Luboń, Adama Dworaczyka – Zastępcą Przewodniczącego i Magdalenę Nyćkowiak – Filusz – Zastępcą Przewodniczącego. Po kilku miesiącach działań klubu, część radnych z rekomendacji Platformy Obywatelskiej wystąpiła z niego Nie będziemy jednak z tego powodu kruszyli kopii. . Ich decyzja na pewno nie zmniejszyła w nas potencjału do zmian, wręcz go wzmocniła!
Obecnie z ustaleń klubu dokonywanych z udziałem radnych PO pozostał aktualny jedynie przydział stanowisk.

Dwa lata naszej pracy można uszeregować w kilka grup działań, które doskonale charakteryzują wszystkie funkcje jakie każde miasto w Polsce musi wypełnić.

 1. Zintegrowana komunikacja - dzięki naszemu uporowi i wsparciu w negocjacjach udało  się wprowadzić zintegrowany system komunikacji autobusowej. Tym samym podróż za jeden bilet jest faktem, a na stole negocjacji są kwestie usprawniające podróżowanie i obniżające jego koszty. Wspieramy naszego Burmistrza w lobbowaniu na rzecz wprowadzenie biletu aglomeracyjnego również na kolej. Sprawa otwarcia dworca jest również dla nas ważna.
 2. Aktywizacja gospodarcza miasta – wyrażona chociażby przyjęciem znacznej ilości planów zagospodarowania przestrzennego ale również wywieraną presją poszukiwania miejsc na aktywizację gospodarczą przy ul.Polna, Poznańska, zmianę funkcji terenów mieszkaniowych, na tereny z drobną działalnością gospodarczą oraz w ostatnich miesiącach przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań przestrzennych rozwoju miasta. Cieszy nas to, że każdy mieszkaniec miasta, który jest właścicielem nieruchomości przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą, może skorzystać z pośrednictwa Urzędu Miasta w poszukiwaniu potencjalnych najemców lub nabywców tej nieruchomości. Są pierwsze efekty tej pracy, zgłaszają się zainteresowani ekologicznymi inwestycjami , najemcy powierzchni w parku przemysłowym i w innym miejscach. To ważne, gdyż nadal udaje nam się pośrednio wpływać na niskie bezrobocie w mieście. Zachęcimy Burmistrza Miasta do powołania w ramach dotychczasowej struktury Urzędu Miasta Biura Promocji Przedsiębiorczości w mieście z punktem informacji dla przedsiębiorców o środkach unijnych.
 3. Osią naszej działalności społecznej jest rodzina na każdym etapie jej funkcjonowania. Stąd takie działające już projekty jak bank książek w gimnazjach, program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży, czy przynoszący wiele radości Luboński Uniwersytet III Wieku. Ponadto wygospodarowaliśmy środki na zapewnienie dzieciom miejsc w żłobkach. Dzięki uchwale z 2012 roku, każdy żłobek otrzymał dotację w wysokości 250 zł na każde dziecko. Właściciele żłobków zadeklarowali, że o taką samą kwotę zmniejszy się odpłatność dla rodziców. Udało nam się zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach publicznych. W styczniu 2011 zostało otwarte przedszkole na ul. Okrzei. Dzięki tym działaniom finansowanym z Państwa i naszych podatków Luboń ma najwyższy wskaźnik „uprzedszkolnienia” wśród dzieci. Jednak w następnych latach musimy zracjonalizować politykę w tym zakresie, celem uszczelnienia systemu dopłat przedszkolnych dla podmiotów prywatnych. Cieszymy się z tego, że każda z tych inicjatyw wspiera aktywność lokalną a przede wszystkim pozwala na zaoszczędzenie w Państwa portfelach kilkudziesięciu złotych w skali roku.
 4. Szczęśliwa rodzina to zadowoleni mieszkańcy aktywni sportowo. Stąd radni poparli przejęcie Orlików przez LOSiR obejmując boiska dodatkową kontrolą. Dzięki temu Orliki np. przy SP 4 są przez dłuższy czas dostępne dla mieszkańców a wokół nich swoje pasje np. tenisowe, czy gry w boule rozwijają również inni mieszkańcy. Rekreacja to również piesze wędrówki wzdłuż uporządkowanych Kocich Dołów i zadbanej ścieżce dydaktycznej łączącej przystań kajakarską z WPN. W ostatnich miesiącach udało nam się uruchomić nowy plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną na wzgórzu papieskim. Dzięki współpracy Miasta z Prezesem grupy PAJO, który przekaże nam beton na wylewkę, mamy nadzieję, uda nam się uruchomić skate park. Zaś z opłat od posiadania psa, chcemy na wiosnę uruchomić wybieg dla psów.
 5. Bezpieczny Luboń – to tytuł całorocznej akcji miasta skierowanej na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jesteśmy dumni z tego, że dzięki naszej poprawce do budżetu miasta dofinansowaliśmy pozyskane przez Burmistrza środki na budowę nowej sygnalizacji, montaż nowych, odblaskowych znaków przy przejściu dla pieszych. Ponadto wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów jak i seniorzy zostali objęci programem prewencyjnym wspartym ze środków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rada ta ufundowała nagrody laureatom konkursu na makietę przejścia dla pieszych. Akcja bezpieczny Luboń będzie kontynuowana w następnych latach, natomiast w 2013 roku jej edycja będzie adresowana do mam dzieci do lat 3. Złożymy również kolejne wnioski na dofinansowanie budowy nowych sygnalizacji. Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z mieszkańcami od czerwca br.
 6. Z zainteresowaniem przyglądamy się rządowemu programowi budowy nowych komisariatów policji. Wiemy, że warunki pracy na lubońskim komisariacie nie należą do najlepszych. Jednakże od czasu funkcjonowania straży gminnych, Rada Miasta, Burmistrz w pierwszej kolejności muszą dbać o doposażenie straży miejskiej. My o tym pamiętamy, gdyż poparliśmy przeniesienie straży do nowego budynku, oraz chcemy przeznaczyć w następnych latach środki na zakup nowego radiowozu i skuterów do patroli w okresie letnim. Zastanawiamy się nad tym, czy poprzemy projekt Burmistrza, powstały na skutek pomysłu Starosty Poznańskiego, wpisania do budżetu 500.000 PLN na budowę nowego komisariatu. Nasz pomysł rozwiązana problemów lokalowych był inny: vis a vis komisariatu stoi budynek PZU, który jest na sprzedaż. Można go kupić za cenę sprzedaży działki z dotychczasowym komisariatem.
 7. W ostatnich miesiącach dumą Lubonia oprócz imprez w LOSIRze, ogólnopolskiego festiwalu piosenki, jest nasza drużyna piłkarska. Niepokoi nas jednak rozciągająca się w czasie sprawa stadionu przy ul. Rzecznej. Wiemy o podjętych krokach w celu uregulowania stanu własności stadionu nad Rzeczną, ale oczekujemy od naszego Burmistrza zintensyfikowania działań w tym temacie. Ze spraw komunalnych: sceptycznie podchodzimy do pomysłu likwidacji BMK. Co prawda w wyniku likwidacji obniżyłby się koszt administrowania tymi obiektami, ale w wielu sytuacjach ten dach nad głową ratuje i gwarantuje w miarę normalne egzystowanie wielu rodzin. Na komisji komunalnej podjęliśmy temat uporządkowania stanu posiadania budynków komunalnych - minimalizacja kosztów utrzymania poprzez ewentualną sprzedaż części budynków – to nasz pomysł na oszczędności.
 8. Nieco mniejsze zadowolenie wśród nas wywołuje terminowość w realizacji inwestycji miejskich. Pozostaje niedosyt skali ich realizacji, ale rozumiemy argumenty, że wszystkiego od razu nie da się wybudować, a jak już budujemy to kompleksowo. Cieszymy się z zakończonej inwestycji Polna-Poznańska-Kręta; budowy ul. Ks. Nogali, Ziemniaczanej; I etapu ul. Dąbrowskiego. Do realizacji są ulice np. Westerplatte oraz projekt ponad 2 km dróg w Nowym Centrum Lubonia. Rozpoczęła się realizacja inwestycji – budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej dofinansowanej z Funduszu Spójności, rozstrzygnięto przetarg, planowane zakończenie to 2014 rok – to ważne przedsięwzięcie w mieście, którego realizacja może się przedłużyć na lata następne ze względu na już sygnalizowane w AQUANET problemy przetargowe. Widząc jaki problem stanowi dla miasta odbudowa systemów drenarskich w dalszym ciągu będziemy popierali regulowanie gospodarki wodami opadowymi i gruntowymi tak jak to ma miejsce na ul. Fabrycznej i Konarzewskiego. Pisząc na naszych ulotkach wyborczych w 2010 roku, że zwiększymy estetykę w mieście zdawaliśmy sobie sprawę, że jest jedno z najpilniejszych oczekiwań mieszkańców. Stąd trwa termomodernizacja lubońskich szkół i placówek użyteczności publicznej, co wpłynie pozytywnie na estetykę w mieście i obniży koszty funkcjonowania tych obiektów np. obniży rachunku za energię. Ponadto ważnym aspektem w tej dziedzinie jest zintensyfikowanie działań Burmistrza w sprawie stref lotów samolotów F-16, oraz uzupełnienia ekranów akustycznych wzdłuż A2. Zorganizowanie wyjazdowego spotkania sejmowej komisji w tej pierwszej sprawie było ważnym etapem przyspieszającym działania.
Dwa lata funkcjonowania w Radzie Miasta to dla niektórych z nas nowe doświadczenia. Inspiracje do pracy czerpiemy z naszych miejsc pracy: prawnika; właściciela dobrze prosperującej firmy, nauczycieli, miłośników przyrody, społeczników, specjalisty od środków europejskich, specjalisty ds wdrażania nowych produktów, nauczycieli akademickich. Nie ukrywamy, że wiele ambitnych planów, które kreślą wizje miasta nowoczesnego trzeba odkładać w czasie między innymi ze względu na kryzys finansowy i odczuwalne dla każdego z nas jego skutki. Stąd też dostosowujemy marzenia do realiów finansowych, nie postrzegamy miasta przez pryzmat biznes planów gdyż samorząd nie jest biznesem eliminującym lecz włączających każdego z nas w jego rozwój. Nie jest firmą, którą można poddawać nieustannym restrukturyzacjom. Luboń jest miejscem życia i zaspokajania potrzeb społecznych dla ponad 30.000 mieszkańców. W odróżnieniu od niektórych radnych uczciwie mówimy, że Luboń wymaga współdziałania a nie sztucznie wywoływanych podziałów w imię wyimaginowanych racji i doraźnych sukcesów politycznych. Miastem, który musi znaleźć środki na 1/3 wydatków budżetowych przeznaczanych na przedszkola, szkoły i pomoc społeczną, miastem, które musi z najgęstszym zaludnieniem w regionie stara się konkurować w walce o inwestorów, miastem, które nadal musi wykorzystywać swe dogodne położenie.
Spośród wielu sposobów patrzenia na miasto nam najbliższy jest ten stawiający na ludzi, budowanie wspólnoty, wspólnej odpowiedzialności i rzetelnej roboty. Stąd myśląc o planie dla Lubonia w perspektywie kilku lat stawiamy m. in.  na:
 1. Podjęcie działań powołania centrum transferu technologii lub inkubatora przedsiębiorczości
 2. Wdrożenie systemu karty miejskiej z przywilejami dla mieszkańców
 3. Opracowanie strategii na rzecz oświaty, która uwzględni najwyższy w regionie wskaźnik przyrostu naturalnego w Luboniu
 4. Dalsze propagowanie działań aglomeracyjnych w tym lobbowanie na rzecz przyjęcia ustawy aglomeracyjnej
 5. Opracowanie systemu zachęt inwestycyjnych
 6. Intensywne uzupełnianie elementów  infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
 7. Zrównoważony rozwój wszystkich części Lubonia
 8. Wymianę i budowę nowych chodników oraz budowę nowych ulic
 9. Utrzymanie wysokiego miejsca w rankingu na najtańszy urząd miasta w Polsce
 10. Opracowanie podstaw ekonomii społecznej
Radni i Zarząd Samorządowego Forum Obywatelskiego