wtorek, 23 października 2012

Interwencja Burmistrza Miasta Luboń ws. udostępnienia mieszkańcom miasta korzystającym z usług grupy PKP, poczekalni i zaplecza sanitarnego w odnowionym budynku dworca kolejowego w Luboniu

W odpowiedzi na pytania i interwencje mieszkańców, jak również w nawiązaniu do wcześniej podjętych działań Burmistrz Dariusz Szmyt interweniuje ws. dworca PKP w Luboniu. W piśmie skierowanym do grupy PKP i do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Burmistrz napisał:
"Działając w jak najlepiej pojętym interesie mieszkańców Miasta Luboń zwracam się z prośbą o przyspieszenie działań mających na celu udostępnienie mieszkańcom miasta korzystającym z usług PKP hallu i zaplecza sanitarnego dworca w Luboniu.

Szanowni Państwo,

Odnowiony ze środków europejskich budynek dworca kolejowego w Luboniu został oddany do użytku latem 2011 roku. Dzięki naszej dobrej współpracy wynegocjowaliśmy, że partnerem w gospodarowaniu budynkiem dworca będzie miasto Luboń,
które wynajmuje niektóre pomieszczenia z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej Miasta Luboń. W toku rozmów koordynowanych przez władze miasta zwracaliśmy uwagę na fakt, że równie ważnym elementem podnoszącym użyteczność budynku oraz umożliwiającym rozwój kolei metropolitalnej w tej części Wielkopolski będzie wynajem pozostałych pomieszczeń i/lub jak najszybsze udostępnienie hallu dworca i zaplecza sanitarnego mieszkańcom korzystającym z usług grupy PKP. Niestety mimo interwencji z naszej strony, przy wywiązywaniu się z naszych umów, jak również działań urzędu promujących potencjalnym najemcom tę lokalizację, do dnia dzisiejszego nie udało się zapewnić tych funkcji budynku, do których jest przeznaczony.
Stąd też zwracam się z prośbą o pisemną odpowiedź na poniższe pytania:
1. Na jakim etapie są rozmowy ws wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na kasę biletową, poczekalnię?
2. Co stoi na przeszkodzie w uruchomieniu poczekalni i toalet na dworcu?
3. Czy rozważają Państwo instalację automatu biletowego w tej lokalizacji?
4. Czy rozważają Państwo montaż wiaty przystankowej chroniącej w okresie jesienno-zimowym przed deszczem i chłodem?
5. Czy rozważają Państwo montaż wiaty rowerowej dla dojeżdżających na dworzec rowerem skuterem etc.?

Jeżeli nie uzyskam satysfakcjonującej mnie i mieszkańców odpowiedzi na powyższe pytania i w najbliższym czasie opisana sytuacja nie ulegnie zmianie, to wraz z Sekretarzem Miasta Luboń rozważamy możliwość odstąpienia od umowy najmu pomieszczeń."

/-/ Dariusz Szmyt
Burmistrz Miasta Luboń