wtorek, 19 lipca 2011

Poznań zwleka - Luboń czeka

Mimo iż nasze miasto jest w 100% przygotowane do integracji wszystkich linii autobusowych, następują kolejne opóźnienia w zakresie pełnej integracji komunikacji autobusowej w ramach porozumienia z ZTM. Z informacji przesłanych do Urzędu Miasta Luboń przez Zarząd Transportu Miejskiego wynika, że "projekt zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, od którego zależy termin całkowitej integracji komunikacji Lubonia i części Gminy Komorniki, nie znalazł się w programie najbliższej sesji Rady Miasta Poznania (12 lipca). Prawdopodobnie znajdzie się w porządku obrad kolejnej sesji Rady Miasta Poznania w dniu 30 sierpnia br. W związku z powyższym termin wejścia w życie zintegrowanej komunikacji nie nastąpi w dniu 1 września br."

Małgorzata Matysiak