wtorek, 19 lipca 2011

Szkoły w Luboniu bogatsze o dodatkowe środki

Dzięki staraniom pracowników Urzędu Miasta oraz dyrektorów lubońskich pozyskano dodatkowe pieniądze dla lubońskiej oświaty. To kwota ponad 400.000 PLN na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w Luboniu, pozyskana w ramach priorytetu IX PO Kapitał Ludzki. W ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uczniowie skorzystają m. in. z gimnastyki korekcyjnej, dodatkowych godzin nauki j. angielskiego, zajęć artystycznych oraz zajęć z logopedą.
Miasto uzyskało także fundusze w ramach programu Radosna Szkoła. Szkoły podstawowe otrzymają ok 10.000 na zakup wyposażenia świetlic i pomoce dydaktyczne.
Ponadto w ramach programu Zagrajmy o sukces – gimnazja będą realizowały blok zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Małgorzata Matysiak