poniedziałek, 18 lipca 2011

Nie zapominamy o strefach lotów F-16

13 lipca Burmistrz Dariusz Szmyt wziął udział w zorganizowanym na jego prośbę spotkaniu z dowódcą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Płk. Cezarym Wiśniewskim.
Na spotkaniu zaprezentowano działania samorządu lubońskiego w kwestii regulacji stref ograniczonego użytkowania dla samolotów F-16. Burmistrz zaprezentował roszczenia mieszkańców oraz dążenie do stałej regulacji stref.
Pod koniec maja Miasto Luboń wygrało w pierwszej instancji ze Skarbem Państwa kwotę 890.506,00 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 27.12.2005 roku. Płk. Wiśniewski przyznał, że znany jest problem hałasu, na który uskarżają się nie tylko mieszkańcy Lubonia. Omówił także dotychczasowe działania, których celem jest zmiana trajektorii lotów F-16 by przelot nad miastem był jak najmniej uciążliwy. Dlatego 31. Baza Lotnictwa Taktycznego zwróciła się do Wojskowego Zarządu Infrastruktury z prośbą o podjęcie działań celem wyznaczenia stref. Ponadto Burmistrz uzyskał zapewnienie, że strefy zrzutu paliwa nie znajdą się nad naszym miastem oraz, że F-16 wbrew powszechnej opinii nie używają nad terenami zabudowanymi dopalaczy. Hałas jest powodowany odchyleniem skrzydeł towarzyszącym przy wykonywaniu manewrów.
Zaplanowano kolejne robocze spotkanie na sierpień tego roku.

Małgorzata Matysiak