piątek, 6 maja 2022

Kolejne umowy

 Przed majówką w imieniu Miasta Luboń podpisałam dwie umowy z firmą HFM GROUP" M. Halec s.j. na:

✅ remont dwóch szatni wraz z sanitariatami w hali widowiskowo-sportowej w Luboniu. 

✔️W zakres prac wchodzić będzie: malowanie, położenie nowych płytek, wykonanie odwodnienia natrysków i izolacja przeciwwilgociowa, montaż nowych drzwi, montaż toalet, umywalek, natrysków, montaż wyposażenia w sanitariatach, montaż kasetonów sufitowych i wymiana grzejników. 

✔️Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Szatnia na medal". 

✔️Wartość umowy 96 046,43 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie. 

✔️Termin realizacji 📆lipiec 2022.

✅ modernizację pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo- wychowawczą przy ul. Sobieskiego 65 w Luboniu.

✔️Zakres prac: całokształt robót budowlanych, demontażowych, montażowych wraz z dostawą  i montażem urządzeń, tablic i małej architektury.

✔️Wartość umowy: 244 633,27 zł

✔️Termin realizacji 📆 czerwiec 2022.