środa, 4 maja 2022

Budowa Stacji Przeładunkowej

 W imieniu Miasto Luboń podpisałam umowę z firmą MTM Budownictwo sp. z o.o. na budowę stacji przeładunkowej. 🚜

✅Zakres prac: budowa punktu tymczasowego magazynowania odpadów (stacji przeładunkowej) wraz z dostawą ładowarki teleskopowej oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na zbieranie odpadów.

✅Wartość umowy: 7 866 000,00 zł.

✅ Zamówienie współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.