piątek, 20 marca 2020

Nauczanie on-line

W czwartek odbyła się pierwsza konferencja on-line, w której uczestniczyli dyrektorzy, wicedyrektorzy lubońskich szkół oraz wiceburmistrz Dorota Franek. Celem wirtualnego spotkania było omówienie dotychczas podjętych kroków oraz wybór narzędzi, które pozwolą na nauczanie on-line w czasie rzeczywistym.

Obecnie rady pedagogiczne wszystkich lubońskich placówek szkolą się w tym zakresie i przygotowują do uruchomienia platform. Pracują nad aneksami do kryteriów oceniania, aby można było wystawić oceny w obecnych warunkach. Nauczyciele zmieniają plany dydaktyczne, aby można było treści realizować wykorzystując dostępne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Ustalono, że z uwagi na egzaminy, jako pierwsze w zajęciach zdalnych zaczną uczestniczyć klasy VIII, a później pozostałe. Uczestnicy spotkania zdają sobie sprawę z trudności, na które mogą napotkać uczniowie i ich rodzice, stąd liczba zajęć online będzie mniejsza niż tych, które odbywały się normalnie w planie. Klasy I-III będą miały swoje zajęcia on- line w godzinach popołudniowych, aby rodzice mogli pomóc dzieciom wejść do sieci.

Utrzymane zostaną dotychczas przyjęte formy – formatki na stronie, zadania wysyłane przez e-dziennik przy jednoczesnym ograniczeniu treści, co ułatwi realizację podstawy programowej. Pierwszy tydzień funkcjonowania szkół w nowych warunkach był zasadniczo testem, obecnie znane są wady i zalety przyjętych rozwiązań. W przyszłym tygodniu ukaże się rozporządzenie, które ureguluje pracę szkół w czasie, gdy zajęcia się w nich nie mogą odbywać. Pozwoli to na podjęcie kolejnych działań.