poniedziałek, 23 marca 2020

INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2020 ROKU

♻️INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2020 ROKU♻️

Uprzejmie informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020 r. nie ulega zmianie. Opłatę należy uiścić w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r., na dotychczasowy numer konta. Do końca marca 2020 r. otrzymają Państwo harmonogramy płatności, obejmujące opłatę za I kwartał (druk zostanie wrzucony do skrzynki pocztowej).

Natomiast wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe otrzymają ogólną informację o obowiązujących stawkach opłat oraz o zmianie stawki od 1 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opłata ulega zmianie od dnia 1 maja 2020 roku i będzie wynosić 28 zł od osoby miesięcznie. Opłatę za II kwartał należy uiścić w terminie do dnia 15 lipca 2020 r., na dotychczasowy numer konta. Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat zostanie doręczone w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Decyzja o dostarczeniu zawiadomień w terminie późniejszym podyktowana jest obecnym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju.