piątek, 22 czerwca 2018

Powstanie węzeł przesiadkowy

20 czerwca, w imieniu Miasta Luboń, Burmistrz Małgorzata Machalska podpisała umowę z firmą Brukpol, która będzie realizowała budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Kluczowe zadanie w ramach projektu dotyczące budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu obejmuje m. in.:
- budowę parkingu P&R na 82 miejsca postojowe (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) oraz K&R z 4 stanowiskami,
- budowę i przebudowę chodników,
- budowę drogi rowerowej o długości około 370 metrów,
- budowę oświetlenia,
- budowę wiaty rowerowej wraz ze stojakami dla rowerów (B&R) - 24 miejsca postojowe,
- przebudowę zatoki autobusowej,
- budowę zjazdów,
- rozbiórkę obiektu kubaturowego,
- zabudowę małej architektury.
Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu, uzyskanemu w ramach Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w tamach ZIT dla MOF Poznania”. Więcej informacji na temat wszystkich inwestycji realizowanych dzięki ponad 13 milionom dofinansowania znajdą Państwo tutaj: http://lubon.pl/contents/content/15/1764