czwartek, 1 października 2015

Podziękowanie

Szanowni Państwo,
 
serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi Dariuszowi Szmytowi, Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej i wszystkim moim Współpracownikom za zaufanie i możliwość pracy z Wami dla Lubonia.
Wiele wspólnie zbudowaliśmy, jeszcze więcej pracy przed nami.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za słowa uznania ale i krytyczne  uwagi, które mobilizowały do jeszcze większego zaangażowania. Mojemu następcy p. Michałowi Popławskiemu, życzę sukcesów i satysfakcji z pracy na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.

 
Z wyrazami szacunku,
Mikołaj Tomaszyk