piątek, 20 marca 2015

Luboń - Bamberg

W Urzędzie Miasta gościła grupa uczniów i nauczycieli z Gimanzjum Maria Ward w Bambergu oraz młodzież z Gimnazjum nr 1 w Luboniu, biorących udział w polsko-niemieckiej wymianie. Dziękujemy Państwu Tritt i ich wnuczce za wkład w dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy także Panu Aleksandrowi Kublowi za ciekawą opowieść o historii Bambrów poznańskich. Emotikon smile
http://lubon.pl/contents/content/15/529