piątek, 20 marca 2015

Sąsiedzkie Tulipany - nowy skwer zieleni w Luboniu

„Sąsiedzkie tulipany” to sąsiedzka inicjatywa społeczna rewitalizacji zaniedbanego terenu zieleni w Luboniu, przy ul. Migali i Żabikowskiej.