czwartek, 6 listopada 2014

Popierają Małgorzatę Machalską

W zakładce "Popierają Machalską" Prezentujemy osoby które udzieliły swojego poparcia Małgorzacie Machalskiej w kandydowaniu na urząd Burmistrza Miasta Lubonia. 
Wśród osób, które popierają kandydaturę Małgorzaty Machalskiej, są reprezentanci różnych środowisk, zawodów,
 przedsiębiorcy, osoby aktywne społecznie, naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele wielu pokoleń. 

Codziennie prezentujemy nowe osoby, które udzieliły swojego poparcia.