piątek, 11 lipca 2014

Wyprawa na Kilimanżaro ze stowarzyszeniem sMBA Poznań - Atlanta

Od kilku miesięcy współpracujemy ze stowarzyszeniem sMBA Poznań - Atlanta w obszarze pomocy potrzebującym. Kolejną inicjatywą, podjęta przez stowarzyszenie jest akcja "Wakacje jednego dnia", która jest prowadzona wspólnie ze stowarzyszeniem "mali bracia Ubogich", zajmującym się opieką nad samotnymi osobami starszymi.Szczegółowy opis akcji mieści się pod poniższymi linkami:

https://zrzutka.pl/yv5dzu
http://www.malibracia.org.pl/na-wakacje
http://www.malibracia.org.pl/wakacje-jednego-dnia
http://www.malibracia.org.pl/aktualnosci/kazdy-ma-swoje-kilimandzaro-wyprawa-rusza-juz-za-miesiac/


24 lipca 2014 kilkoro członków stowarzyszenia wybiera się na wyprawę na Kilimandżaro. Środki zebrane w związku z wyprawą zostaną przeznaczone na pomoc seniorom. Zachęcamy mieszkańców Lubonia do włączenia się w akcję.