poniedziałek, 21 lipca 2014

SAMORZĄD POMOCNICZY I BUDŻET OBYWATELSKI IDĄ ZE SOBĄ W PARZEPrzedstawiając mój kolejny pomysł na Luboń chcę zaprezentować ideę samorządu pomocniczego, która nie tylko w moim przekonaniu, jest podstawą działań w oparciu o budżet obywatelski. 

Budżet obywatelski to projekt, który od lat zyskuje coraz większą liczbę zwolenników zarówno wśród mieszkańców jak i wśród samorządowców. Sukces w jego wdrożeniu jest oparty o kilka zasad, które prezentuje w swojej publikacji Instytut Obywatelski, o czym pisałam w artykule zamieszczonym w czerwcowym numerze WL. Na konieczność stosowania się do tych zasad wskazują również  doświadczenie miast, w których budżet partycypacyjny funkcjonuje, między innymi Sopotu, Wrocławia, Łodzi, Poznania.

Najpierw zaktywizować mieszkańców następnie dzielić budżet razem z nimi

Budżet obywatelski powinien w jak największym stopniu opierać się o doświadczenia aktywizujące mieszkańców czy to w ramach stowarzyszeń  i grup lokalnej aktywności, czy też w ramach samorządu pomocniczego. Dlatego uważam i popieram wprowadzenie w pierwszej kolejności rad osiedli w naszym mieście, by następnie dać im realne instrumenty działania na rzecz mieszkańców.  Cieszę się z inicjatywy grupy radnych, którzy na ostatniej sesji zgłosili projekt uchwały inicjującej wprowadzenie w Luboniu budżetu partycypacyjnego. Uważam jednak, że w pierwszej kolejności należy wprowadzić  w Luboniu rady osiedli. Zresztą taki samorząd pomocniczy przewiduje już w dniu dzisiejszym statut naszego miasta. Trzeba go jedynie odpowiednio zastosować i zarezerwować na ten cel środki w budżecie miasta. W mojej ocenie rady osiedli mogłyby skutecznie zaktywizować mieszkańców. Ich aktywność i czynny udział na każdym etapie, począwszy od ustalania zasad funkcjonowania budżetu, po zgłaszanie projektów, ich ocenę i ostateczny wybór, daje szanse na to, że budżet obywatelski nie będzie jedynie konkursem  na granty, ale autentycznym projektem partycypacyjnym.
Widząc w jaki sposób integrują się mieszkańcy m.in. ulic Chopina, Tuwima, Puszkina, Dożynkowej, Armii Poznań wokół placu zabaw Autostradowa Dolinka, w jaki sposób działają mieszkańcy Lasku, czy też śledząc dyskusję na różnego rodzaju forach, jestem przekonana, że mieszkańcy oczekują tego, iż częściej niż dzisiaj zostaną włączeni w działania miejskie. Najlepszą formułą jest moim zdaniem samorząd pomocniczy i budżet obywatelski.

Doświadczenia z Poznania

W Poznaniu od 2011 roku rady osiedli działają na nowych, zreformowanych zasadach. Po przyznaniu im kompetencji decyzyjnych rady przestały być jedynie organem opiniodawczym.  To właśnie dzięki nim powstają nowe skwery zieleni, ławki, ścieżki rowerowe. Remontowane są chodniki , budowane place zabaw tam gdzie lokalnie są najbardziej potrzebne. Aby zobaczyć efekty działania rad osiedli wystarczy przejechać się po sąsiedzku na poznańskie Świerczewo. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Leszczyńskiej czy wyremontowane chodniki wzdłuż ul. Gostyńskiej i Czereśniowej to namacalne dowody skuteczności działania rad osiedli. Za chwilę zacznie się wspólna inwestycja Lubonia i Poznania polegająca, na udostępnieniu mieszkańcom  terenów Szacht , o środki na którą skutecznie zabiegałam w Radzie Miasta. 

Budżet obywatelski powinien być częścią reformy administracji

Z zainteresowaniem obserwowałam jakim powodzeniem cieszyły się zorganizowane na początku roku dyżury pracowników Urzędu Miasta w różnych częściach Lubonia. Takie rozwiązanie jasno pokazuje, że urząd musi wychodzić ze swoją ofertą do mieszkańców, którzy mogą nie mieć czasu przyjść do niego by załatwić podstawowe sprawy. Dlatego myśląc o naszej administracji, chcę by nadal była ona dobrze oceniania przez mieszkańców, ale jednocześnie bardziej otwierała się na ich oczekiwania. Zakładam zatem, że uruchomię terenowe punkty podawcze w części z  wyłonionych dzielnic miasta tj. Luboń Lasek, Stary Luboń NCL, Luboń – Lubonianka, Luboń – Żabikowo. To wokół aktywności rad osiedli będę rozwijała i wzmacniała lokalną aktywność wspartą środkami z budżetu obywatelskiego.
Tego typu instrumenty powinny mieć charakter włączający w życie miasta. Nie mogą mieć charakteru politycznego, lecz  miejski, obywatelski. Po to by zapewnić zrównoważony rozwój każdej dzielnicy miasta.

 Małgorzata Machalska
radna Samorządowego Forum Obywatelskiego
www.forumobywatelskie.org