piątek, 30 marca 2012

Zmiany w budżecie Miasta na rok 2012

W dniu 29 marca 2012 uchwalono zmiany w budżecie Miasta na rok 2012. Wydatki budżetowe zwiększono do kwoty 81 mln zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty: 23,3 mln zł. Zwiększenie wydatków wynika głównie z kwoty wolnych środków pochodzących z rozliczenia poszczególnych pozycji budżetu za rok 2011. Szczegóły zmiany budżetu na rok 2012 znajdują się tutaj.