czwartek, 26 stycznia 2012

Budżet na rok 2012 uchwalony

W czasie styczniowej sesji Rady Miasta został uchwalony budżet na rok 2012. Dochody budżetu zostały uchwalone w wysokości: 72 mln zł, w tym dochody bieżące: 63 mln zł. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości: 77 mln zł, w tym wydatki bieżące: 58 mln zł. 
 
Na wydatki majątkowe zaplanowano 19 mln zł, w tym m.in.: 
  • zakup nowych autobusów: 3,3 mln zł, 
  • budowa Krętej- Polnej- Poznańskiej: 10 mln zł, 
  • budowa ul. Dąbrowskiego: 0,2 mln zł, 
  • budowa, przebudowa dróg oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Westerplatte: 1,2 mln zł, 
  • projekt ul. Wschodniej i Jana Pawła II: 0,2 mln zł
  • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: 0,7 mln zł
  • gospodarka ściekowa i ochrona wód: 1,4 mln zł
  • budowa skateparku: 0,2 mln zł
Wydatki na oświatę: przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja to kwota prawie 31 mln zł, natomiast subwencja oświatowa, jaką otrzymuje gmina z budżetu Państwa na utrzymanie szkół to kwota 14,7 mln zł.  
 
Ze szczegółami budżetu na rok 2012 można zapoznać się tutaj.
 
Małgorzata Matysiak