Kandydaci - Stary Luboń i NCL

Paweł Antoni Wolniewicz

wiek: 59 lat 
wykształcenie: wyższe, socjolog, dziennikarz
wykonywany zawód: dziennikarz redakcji NMM „Wieści Lubońskie” 
stan rodzinny: żonaty, 2 dzieci
miejsce zamieszkania: Luboń
Jestem lubonianinem od pokoleń, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, współautorem książek społeczno-historycznych, radnym VI i VII kadencji RML, członkiem Towarzystwa National Geographic Society. Znam Luboń, preferuję jego zrównoważony rozwój. Nadal pragnę być Waszym głosem, służyć naszemu Miastu i jego mieszkańcom.

„Paweł jest w Luboniu osobą znaną i lubianą. Posiada cenne doświadczenie w pełnieniu funkcji radnego, którą traktuje jako służebność wobec wyborców. Jest miłośnikiem naszego miasta, zawsze blisko ludzi. Można go często spotkać jadącego rowerem po ulicach naszej Małej Ojczyzny. Daje to okazję do bezpośrednich, spontanicznych spotkań z przechodniami. Jest bardzo komunikatywny, ma życzliwe i kulturalne podejście do każdego człowieka. Także wielką chęć i siły do służby na rzecz lubonian.” Danuta Flieger

„Paweł Wolniewicz jest znany na terenie naszego miasta. Jego nadzwyczajna umiejętność pozwala na cierpliwe wysłuchiwanie wszelkich postulatów i skarg mieszkańców, a następnie przedstawianie ich wypowiedzi Radzie Miasta do rozstrzygnięcia stosowną uchwałą. W tradycji rodzinnej utrzymuje się pamięć o jego przodku – Włodzimierzu Wolniewiczu, który był w latach 1838-1842 współzałożycielem hotelu Bazar w Poznaniu. Tradycja dobrej roboty społecznej jest dziś obecna w działalności Pawła.” Stanisław Malepszak

„Znamy się z Pawłem od dzieciństwa. Jest otwarty na ludzi, z bardzo dużą łatwością nawiązywania kontaktów. Najważniejszymi są dla niego drugi człowiek oraz najbliższe otoczenie. Swoje cechy w pełni efektywnie wykorzystuje pełniąc rolę radnego, co w połączeniu z skutecznym i kreatywnym działaniem daje zadowalające wyniki i efekty.” Izabella i Piotr Czekała
Piotr Izydorski

wiek: 36 lat 
wykształcenie: wyższe magisterskie
wykonywany zawód: pracownik samorządowy 
stan rodzinny: żonaty
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Wschodnia.


Dzięki zaufaniu Mieszkańców, jako radny kończącej się właśnie kadencji, mogłem z powodzeniem realizować zamierzone cele, zwłaszcza te związane z poprawą infrastruktury drogowej. Budowa ulicy Wschodniej i Al. Jana Pawła II, o które zabiegałem od lat, są tego najlepszym przykładem. W nowej Radzie zamierzam nadal pracować nad poprawą jakości ulic, chodników i kanalizacji. Ponadto, jako współtwórca Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, chcę mieć realny wpływ na rozwój i realizację tej ważnej inicjatywy społecznej. Doceniając rolę jaką pełni w naszym życiu odpoczynek i rekreacja, jako jeden ze swoich priorytetów traktuję wsparcie w tworzeniu nowych terenów zielonych, skwerów i placów zabaw. Dlatego też, od kilku miesięcy zabiegam o odpowiednie zagospodarowanie placu przy ul. Konarzewskiego tak, by mógł służyć Mieszkańcom. Uwzględniając powyższe zrealizowane oraz planowane działania, proszę Państwa o dalsze poparcie i możliwość pracy na rzecz rozwoju Lubonia w kolejnej kadencji.

„Od kilku lat mam okazję współpracować z Piotrem Izydorskim w ramach działań rewitalizacyjnych Miasta Poznania, w których wyróżnia się skutecznością. Jestem przekonany, że jego wiedza i doświadczenie samorządowe w dalszym ciągu przynosić będą korzyści Luboniowi.” Mariusz Wiśniewski, pierwszy zastępca Prezydenta Miasta Poznania

 „Jako mieszkanka ulicy Wschodniej od lat borykałam się z fatalnym stanem nawierzchni.  Między innymi dzięki zaangażowaniu i determinacji Pana Piotra, udało się wreszcie ten problem rozwiązać.” Magdalena Wieczorek, mieszkanka Lubonia

„Działalność społeczna Piotra od samego początku spotkała się z moją życzliwością. Widząc efekty jego obecności w Radzie Miasta wiem, że warto zaufać mu po raz kolejny.” Maciej Szyłański, właściciel sklepu „Metka Deluxe” w Luboniu


Katarzyna Ekwińska 

wiek: 49 lat
wykształcenie: średnie
wykonywany zawód: informatyk, przedsiębiorca, 
stan rodzinny: czworo dzieci, 
miejsce zamieszkania: Luboń, ul. Dąbrowskiego 25


W poprzedniej kadencji pracowałam w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów, której byłam przewodniczącą. Udało mi się doprowadzić do zamontowania spowalniaczy na ul. 3 Maja i uporządkowania skweru przy skrzyżowaniu 3 Maja i Dąbrowskiego. Popierałam stworzenie i zagospodarowanie plaży miejskiej nad Wartą.
Widzę potrzebę dalszej rewitalizacji terenów nadwarciańskich, utworzenia i rozbudowy miejsc rekreacji i odpoczynku. Ważna jest czystość w Mieście i zwiększenie liczby koszy na śmieci; dbanie i tworzenie nowych terenów zielonych.  Zależy mi na tym, aby w Luboniu powstało więcej stacji rowerów miejskich. Będę dążyć do uregulowania gospodarki wodami opadowymi i gruntowymi, a także umocnienia wałów przeciwpowodziowych. Dostrzegam konieczność poprawy infrastruktury drogowej.
"Nasza radna. Pani Katarzyna jest osobą zaangażowaną w sprawy ludzi, umie słuchać naszych pretensji i żalów. Stara się zrozumieć swojego rozmówcę doradzić, pomóc. Działa dla dobra wspólnego i to jest właściwe traktowanie funkcji radnej." Mgr Barbara Opalińska, emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu

„Katarzyna Ekwińska jest uczynna, życzliwa, otwarta na sprawy społeczne. Moim zdaniem będzie dobrze reprezentować „dolny” Luboń w Radzie Miasta.” prof. dr hab. Krzysztof Moliński
„Panią Katarzynę znam jako matkę uczniów, którzy uczęszczali do SP nr 3. Swoje dzieci przygotowała do życia, wychowując je w poszanowaniu wiary i uczciwości. Była aktywnym członkiem klasowego zespołu rodziców. Cechuje Ją życzliwe podejście do innych, potrafi być pomocna, umie wyrażać swoje opinie. Cieszy się sympatią środowiska lokalnego, w którym jest szanowana.” Hanna Ruszkowska, nauczyciel SP 3

Ewa Paluszczak-Górna
wiek: 42 latawykształcenie: średnie
wykonywany zawód:
specjalista do spraw obsługi klienta
stan rodzinny: zamężna, dwójka dzieci
 miejsce zamieszkania: Luboń, ul. 3 Maja

Ubiegając się o mandat radnej Miasta Luboń, widzę duże zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury dla naszych dzieci. Rozbudowa placu zabaw na ul. 3 Maja oraz zagospodarowanie terenu otaczającego plac, pozwolą stworzyć z niego bezpieczne i przyjazne dzieciom miejsce. Jako osoba pracująca w firmie komunalnej będę przykładać dużo uwagi do czystości miasta, będę też dążyć do montażu większej ilości koszy na śmieci i koszy z torebkami czystości dla psów. Pamiętając o naszych pupilach, zamierzam podjąć działania w celu budowy bezpiecznego wybiegu dla psów na terenie nadwarciańskim. Duże znaczenie ma dla mnie zwiększenie ilości zieleni i przestrzeni rekreacji, zamontowanie ławek na terenach nadwarciańskich oraz przywrócenie zapomnianej ulicy Kajakowej. Ważne jest bezpieczeństwo w Mieście oraz poprawa stanu dróg.
„Pani Ewa Paluszczak-Górna i jej rodzina od pokoleń mieszkają w Luboniu, dlatego doskonale zna lokalne środowisko i problemy mieszkańców. Jest osobą posiadającą olbrzymie doświadczenie zawodowe, jest solidna, odpowiedzialna i w pełni zaangażowana w realizowane przez nią zadania. Będzie znakomitą reprezentantką mieszkańców Lubonia w Radzie Miasta.” Agnieszka Begier, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu
“Radny, to osoba słuchająca mieszkańców i służąca im pomocą. Panią Ewę Paluszczak-Górną znam od lat, zawsze gotowa była do współpracy i niesienia pomocy.” Elżbieta Piasecka - dyrektor przedszkola
“Przez ostatnich dziesięć lat w wyniku pełnienia swoich obowiązków mogłem poznać tę sumienną, odpowiedzialną, otwartą na sprawy społeczne i życzliwą osobę, która umie podejmować odpowiednie decyzje. Uważam, że będzie dobrze reprezentować mieszkańców Lubonia w Radzie Miasta.” Leszek Jurga, pracownik Urzędu Miasta Luboń


Jolanta Hołowiecka


wiek: 43 lata
wykształcenie: wyższe (UMK w Toruniu) wykonywany zawód: pracownik administracji publicznej 
stan rodzinny: mężatka, 1 dziecko, 
miejsce zamieszkania: Luboń, al. Jana Pawła IIJestem mieszkanką Nowego Centrum Lubonia od początków jego powstania. Chętnie angażuję się w działania na rzecz Lubonia, składając projekty do budżetu obywatelskiego. Dzięki działalności w rękodzielniczej grupie „Fanaberie” biorę czynny udział w projektach mających na celu promocję Miasta oraz aktywizację społeczności lokalnej. Z Miastem Luboń wiążę swoją przyszłość, dlatego dostrzegam potrzebę tworzenia terenów zielonych, rozwoju infrastruktury miejskiej oraz działań społecznych na rzecz młodego pokolenia i seniorów.

„Bardzo życzliwa, utalentowana i z sercem na dłoni.” Jagienka Okoń-Niewiejska, kierownik „Senior-Wigor”
 „Osoba kreatywna, potrafiąca dzielić się swoją pasją z innymi i angażować osoby młode i starsze w różne prace, zarówno artystyczne jak i społeczne.” Tomasz Borko, mieszkaniec NCL

 „Pani Jolanta to osoba niezwykle miła i otwarta. Zawsze służyła radą i bezinteresowną pomocą w szerokim zakresie spraw związanych z działalnością Przedszkola „Tęczowa Kraina”. Chętnie angażowała się w życie placówki i organizowała warsztaty rękodzielnicze. Z całą odpowiedzialnością popieram kandydaturę pani Jolanty na radną Miasta.” Barbara Małyszka-Maciołek, dyrektor Przedszkola „Tęczowa Kraina”

Jan Strugarek 

wiek: 66 lat
wykształcenie: wyższe, magister rehabilitacji ruchowej
wykonywany zawód: pielęgniarz operacyjny na oddziale chirurgii
stan rodzinny: żonaty, dwoje dzieci
miejsce zamieszkania: Luboń, al. Jana Pawła II
Jako osoba ubiegająca się o mandat radnego Miasta Luboń w pierwszej kolejności chciałbym zająć się procesem prawidłowego odwodnienia bloków w Nowym Centrum Lubonia i jego okolicach. Pozwoli to uwolnić budynki od zalewania podczas nawalnych deszczy. Dołożę wszelkich starań, aby w wyznaczonych miejscach powstały wielofunkcyjne boiska sportowe. Inwestycje w infrastrukturę sportową pomogą rozwijać talenty sportowe i pozwolą na kształtowanie przyszłości związanej ze sportem.
Istotną dla mnie kwestią jest poprawa bezpieczeństwa w mieście. Chciałbym, aby planowana rozbudowa istniejącego systemu monitoringu miejskiego objęła swoim zasięgiem kluczowe miejsca w moim okręgu. Ważne jest dla mnie inwestowanie w strefy zieleni i zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż bloków przy ulicy Konarzewskiego 25.

„Jan Strugarek to człowiek uczynny, pomocny, życzliwy i otwarty na sprawy społeczne. Moim zdaniem będzie dobrze reprezentować Luboń w Radzie Miasta.” prof. dr hab. Krzysztof Moliński

Pan Jan Strugarek jest osobą sumienną i kompetentną. Jest znakomitym organizatorem, jego umiejętności koordynacyjne miałam okazję sprawdzić podczas organizowanych wspólnie wydarzeń. Potrafi współpracować z innymi osobami i inspirować do wspólnych działań.” Agnieszka Begier - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Od wielu lat znam Pana Jana Strugarka jako zdyscyplinowaną, mądrą życiowo, odpowiedzialną i pełną życzliwości osobę, która umie podejmować słuszne decyzje i w sposób konkretny realizować wytyczone cele.” Robert Świerczyński – Starszy Lubońskiego Bractwa Kurkowego, Prezes Strzeleckiego Klubu Sportowego


Damian Zieliński

wiek: 43 lata
wykształcenie: wyższe
zawód wykonywany: przedsiębiorca
stan rodzinny: żonaty, dwoje dzieci
miejsce zamieszkania: Luboń ul. Rivoliego


Ubiegam się o mandat radnego Miasta Luboń. Zawsze lubiłem pracować wśród ludzi. Moje doświadczenie zawodowe sprawiło, iż ludzie i ich potrzeby są dla mnie rzeczą niezmiernie ważną. Lubię pracować zespołowo i wiem, że w pracy na rzecz Miasta konieczna jest współpraca między mieszkańcami i ich reprezentantami - radnymi. Dostrzegam potrzebę wielu pilnych zmian w moim okręgu. Będę zabiegał o utwardzenie dróg i remonty zaniedbanych chodników. Konieczne są zmiany na deptaku w ul. Dworcowej, uporządkowanie zieleni i wyposażenie w plac zabaw i małą architekturę, by miejsce to stało się przyjazne dla spacerujących i dzieci. Nowe tereny zieleni i rekreacji powinny powstać również w NCL i przy ul. 3 Maja. Należy zadbać też o małe ulice, jak np. Nad Wartą, gdzie do tej pory nie ma kanalizacji.
Zakorkowane ulice w dolnym Luboniu należy upłynnić np. przez montaż inteligentnych systemów sterowania ruchem. Miasto powinno wykorzystywać i promować możliwość, jaką jest dojazd do Poznania Koleją Metropolitalną. Jest wiele obszarów, które wymagają pracy, dlatego dołożę wszelkich starań, aby moje miasto było przyjazne dla każdego z Nas.

„Damian to uczciwy, życzliwy i chętny do działań społecznych lubonianin. Moim zdaniem jest dobrym kandydatem na radnego w naszym mieście.” prof. dr hab. Krzysztof Moliński

„Damian jest odpowiedzialny i lojalny. Potrafi znaleźć kreatywne rozwiązania nawet najbardziej złożonych problemów, dlatego uważam, że jest idealnym kandydatem na radnego w naszym mieście.” Maria Derucka – lubonianka, nauczycielka matematyki

„Od kilkunastu lat znam Damiana, jest moim sąsiadem. Zawsze możemy liczyć na jego pomoc. Jest doskonałym kandydatem na radnego. Wiem, że będzie działał odpowiedzialnie na rzecz mieszkańców Lubonia.” Gertruda Maria Piontek – mieszkanka Lubonia, emerytowana pracownica Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego


Magdalena Kleczewska 

wiek: 37 lat
wykształcenie: wyższe, ekonomiczne
wykonywany zawód: ekonomista
stan rodzinny: mężatka, córka Dorota, miejsce zamieszkania: Luboń ul. Okrzei
Od urodzenia mieszkam w Luboniu przy ul. Okrzei. Od najmłodszych lat angażowałam się społecznie działając w ZHP, pomagając w lubońskim Stowarzyszeniu Ludzi Dobrej Woli. Obecnie udzielam się na forum szkoły, do której uczęszcza córka, wspieram akcje charytatywne np. Szlachetną Paczkę.
Optymizm, otwartość na ludzi, energia i wiedza ekonomiczna to moje zalety, które mogę zaoferować, obiecując uczciwą i rzetelną pracę na rzecz Miasta. Lubię rozmowy z ludźmi. Rozmawiając stajemy się bogatsi o wiedzę i doświadczenia innych. Radny powinien wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. Pracując na rzecz mieszkańców będę zabiegać o
budowę nawierzchni na nieutwardzonych ulicach w dolnym Luboniu i okolicy NCL.
Chcę więcej zieleni dla naszego miasta i przywrócenia funkcji rekreacyjnej na tzw. „alejce”. Będę zabiegać o rozbudowę ścieżek rowerowych w celu połączenia NCL z terenami nadwarciańskimi oraz pozyskanie terenu pod przystań kajakową dla miasta. Podejmę działania w celu walki ze smogiem.

„Znam Magdę od najmłodszych lat. Mało jest osób tak otwartych i z uśmiechem podchodzących do życia. Jej doświadczenia i wiedza z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii przyczynią się do rozwoju naszego Miasta.” Paweł Leszek Klepka, lubonianin, prezydent Unii Wielkopolan, były wiceprezydent Poznania

 „Znam Magdę jako mamę i jako przedsiębiorcę. Najważniejsza są jednak jej otwartość i uśmiech. Gdy prowadziła swój sklep odzieżowy przy ul. Żabikowskiej potrafiła znaleźć czas dla każdego. Jej empatia przyciąga do niej ludzi.” Joanna Bartkowiak, mieszkanka NCL

„Widzę w Magdzie tę iskrę, którą miała w sobie jej mama śp. Dorota Matysiak. Wierzę, że tak jak ona będzie potrafiła z uśmiechem pomagać i rozwiązywać różne problemy mieszkańców naszego Miasta.” Adam Gabler, prezes Stowarzyszenia Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli