Stary Luboń i NCL - Kandydaci na Radnych 2024 KWW Forum Obywatelskie Luboń


1. PAWEŁ ANTONI WOLNIEWICZ

wykształcenie: wyższe, socjolog, dziennikarz
wykonywany zawód: przez 10 lat dziennikarz redakcji NMM „Wieści Lubońskie”, od 4 lat „Gazety Lubońskiej”

Jestem lubonianinem od urodzenia, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, współautorem książek społeczno-historycznych, radnym VI, VII i VIII kadencji Rady Miasta Luboń, członkiem Towarzystwa National Geographic Society. Znam Luboń, preferuję jego zrównoważony rozwój. Nadal pragnę być Waszym głosem, służyć naszemu miastu i lubonianom, wspierając budowę dróg, przejścia podziemnego do dworca PKP, walkę ze smogiem i sadzenie nowych drzew. 

„Paweł jest w Luboniu osobą znaną i lubianą. Posiada cenne doświadczenie w pełnieniu funkcji radnego, którą traktuje jako służebność wobec wyborców. Jest miłośnikiem naszego miasta, zawsze blisko ludzi. Można go często spotkać jadącego rowerem po ulicach naszej Małej Ojczyzny.” Danuta Flieger

„Znamy się z Pawłem od dzieciństwa. Jest otwarty na ludzi, z bardzo dużą łatwością nawiązywania kontaktów. Najważniejszymi są dla niego drugi człowiek oraz najbliższe otoczenie. Swoje cechy w pełni efektywnie wykorzystuje pełniąc rolę radnego, co w połączeniu ze skutecznym i kreatywnym działaniem daje zadowalające wyniki i efekty. Z całą pewnością jest idealnym kandydatem do reprezentowania lubonian w Rady Miasta Luboń IX kadencji.” Izabella i Piotr Czekała

2. PIOTR IZYDORSKI

wykształcenie: wyższe z zakresu historii i kultury politycznej
wykonywany zawód: specjalista ds. komunikacji społecznej, hobbystycznie aktor

Jako radny, kończącej się kadencji, konsekwentnie pracowałem nad realizacją założonych celów. Inwestycje, o które zabiegałem, zostały skutecznie wykonane, dzięki czemu możemy pograć w piłkę na boisku w Wiśniowym Sadzie, pójść na rodzinny spacer skwerem przy ul. Konarzewskiego czy miło spędzić czas na rozbudowanym placu zabaw przy ul. Wschodniej.
 
W nadchodzącej kadencji kwestie związane z infrastrukturą drogową, w tym rowerową oraz rozbudowa kolejnych miejsc rekreacji nadal będą jednymi z moich priorytetów.

Wsłuchując się w Państwa opinie, widzę ciągłą potrzebę poprawy jakości środowiska naturalnego w naszym mieście. Uważam, że w dobie zmieniającego się klimatu wyzwania w tym zakresie stają się jeszcze większe. Dlatego chciałbym mieć realny wpływ m.in. na dalszą walkę ze zjawiskiem smogu, który niestety, pomimo dużego zaangażowania samorządu w jego zwalczanie, wciąż jest utrapieniem naszej okolicy.

Nadal warto inwestować w tereny zielone, które mogłyby służyć wszystkim mieszkańcom. Tym bardziej „naturalną” szansę na rozwój Lubonia upatruję w planowanym przekształceniu sporego terenu niedaleko centrum miasta w rozległy park wraz z wybiegiem dla psów.

Mając na uwadze te już zrealizowane, jak i planowane przedsięwzięcia, liczę na Państwa poparcie, dzięki któremu będę mógł w dalszym ciągu skutecznie działać na rzecz rozwoju Lubonia.

3. KATARZYNA EKWIŃSKA

wykształcenie: średnie – informatyk 
wykonywany zawód: pracownik administracji ZS, własna działalność gospodarcza od 1992 r.

 

Widzę potrzebę dalszej rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, szczególnie terenów przy ul. Rzecznej, a także rozwoju szkół, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki (remont obiektów Zespołu Szkół). 

Ważnym tematem jest budowa przejścia podziemnego do dworca PKP, nowych dróg i chodników oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niezbędne są skuteczne działania w celu poprawy jakości powietrza. Będę także pamiętać o naszych czworonogach (wybieg dla psów). Myślę, że z Państwa poparciem, zrealizuję swoje plany.

 

Jest osobą niezwykle otwartą, pomocną, bardzo obowiązkową, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Angażuje się w każde działanie placówki – od Drzwi Otwartych, poprzez festyny, aż po pełen uśmiechu kontakt z rodzicami, uczniami i nauczycielami."
Anita Plumińska-Mieloch, Dyrektor ZS w Luboniu

 

Znam Ją jako mamę czwórki dorosłych już dzieci oraz wspaniałą babcię, która łączy doskonale życie rodzinne, pracę zawodową, rozwijanie pasji oraz działalność na rzecz innych. Zawsze uśmiechnięta, pełna empatii i otwarta. Jej kandydatura, to dobry wybór."
Maria Klimas, przedsiębiorca

 

Kasię znam od ponad dwudziestu lat. Jest osobą odpowiedzialną i lojalną. Zawsze mogę liczyć na jej pomoc. Jest godna zaufania i empatyczna. To dobra kandydatka na radną w naszym mieście." Natalia Zielińska, przedsiębiorca

4. JUSTYNA DAJEWSKA

wykształcenie: magister inżynier transportu drogowego (Politechnika Poznańska) 
wykonywany zawód: kierownik aplikacji biznesowych PLM / IT 

Jestem rodowitą mieszkanką Lubonia. Od ponad 7 lat czynnie angażuję się w działania społeczne na rzecz Naszego Miasta. 

Rokrocznie zgłaszałam projekty w Lubońskim Budżecie Obywatelskim, z których znaczna część znalazła Państwa poparcie jak np.: darmowe zajęcia fitness na świeżym powietrzu (zumba, joga), plac zabaw przy Potoku Junikowskim, zewnętrzna siłownia Street Workout czy toaleta na Wzgórzu Papieskim, a także dla poprawy bezpieczeństwa pieszych – świetlne paski LED przy przejściach w okolicach szkół SP1, SP2 i SP3.

 

Pomysłów mam o wiele więcej i dlatego jako Radna chciałabym kontynuować moją pasję i zaangażowanie w pracy na rzecz Miasta. Szczególny nacisk chciałabym położyć na bezpieczeństwo, rozwój infrastruktury (m.in. przejście podziemne do dworca PKP) oraz działania proaktywne dla mieszkańców. Zauważam także potencjał do rozwoju w zakresie kultury, rekreacji i turystyki na terenie Naszego Miasta.

Dzięki Państwa poparciu, zaufaniu i wsparciu wspólnie możemy zapoczątkować i zrealizować wiele inicjatyw. Zależy mi, aby decyzje były podejmowane transparentnie, z poszanowaniem głosów mieszkańców. Celem jest, aby Luboń był miejscem, w którym chce się mieszkać, nie tylko nam tu i teraz, ale także przyszłym pokoleniom.


Jeśli Państwo mi zaufają i dadzą szansę – wspólnie osiągniemy zamierzone cele.

5. MACIEJ KOSMACZ

wykształcenie: absolwent Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu
wykonywany zawód: przedsiębiorca, sportowiec, społecznik, Prezes Klubu Karate Samuraj Wielkopolska

Od urodzenia mieszkaniec Lubonia, Radny I kadencji Młodzieżowej Rady Miasta 2010-2013. Dzięki swoim sukcesom sportowym (Mistrz Świata, Mistrz Polski, V-ce mistrz Europy) aktywnie promuję swoje rodzinne miasto w Polsce i za granicą. Jestem zapalonym trenerem, wychowawcą dzieci i młodzieży, trenerem osób dorosłych. 

Preferuję aktywny tryb życia. Jestem organizatorem tegorocznych Mistrzostw Polski Karate organizowanych w czerwcu br. w LOSiR w Luboniu. Jestem wrażliwy na krzywdę innych. Aktywnie pracuję w Fundacji „Mam tę moc”, działającej na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz chorych.

Moim priorytetem jest odciągnięcie dzieci i młodzieży od monitorów komputera, zainteresowanie ich inną formą spędzania wolnego czasu, wychowanie w duchu sportowej rywalizacji. Mam zamiar działać na rzecz niekomercyjnego wykorzystania obiektów sportowych, czyniąc je bardziej dostępnymi dla szerokiej rzeszy młodego pokolenia.
Chciałbym również doprowadzić do dalszej rozbudowy infrastruktury sportowej przy ul. Rzecznej.

Mam zamiar pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania dla tych obiektów. Autorzy spektakularnych sukcesów sportowych zawsze znajdują się w kręgu zainteresowania sponsorów.

6. AGNIESZKA KRUPIEŃCZYK

 
wykształcenie: magister sztuki (Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu)
wykonywany zawód: prezeska Fundacji Kultura Trakcja, mama nastolatki z niepełnosprawnościami
 
Dostępność, Ekologia, Turystyka. To obszary wymagające podejścia innowacyjnego. Wiem jakie problemy są do rozwiązania w systemie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. 

Przykładam dużą wagę do estetyki otoczenia, w którym żyjemy. Zadbam o poprawę bezpieczeństwa, w tym o nowe przejście podziemne do dworca PKP. Skupię się na pozyskiwaniu środków na realizację powyższych zadań – doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych wyposażyło mnie w odpowiednie kompetencje.
 
Od 4 lat prowadzimy wspólnie z Agnieszką lokalną Fundację Kultura Trakcja, działającą na rzecz mieszkańców Lubonia. Entuzjazm, upór i zapał do działania Agnieszki sprawiają, że udaje nam się realizować nasze plany i z łatwością rozwiązywać problemy." Iwona Stefańska, wiceprezeska Fundacji Kultura Trakcja

Agnieszka jest niezwykle kreatywną osobą, która potrafi z niczego zrobić coś wielkiego. Mimo wielu obowiązków zawodowych i prywatnych zawsze wszystko robi perfekcyjnie, z niesamowitą charyzmą i uśmiechem na twarzy." Joanna Legenza, rodowita lubonianka, mama, biegaczka

Agnieszka zna nasze lokalne sprawy i doświadczenia. Krupieńczyk słucha ludzi i potrafi znaleźć wspólne rozwiązania. Ma doświadczenie w organizowaniu akcji społecznych w Luboniu. Wybieram Krupieńczyk." Sławomir Wójcik, luboński prawnik, ojciec 6-letniego lubonianina

7. IZABELLA CHODOROWSKA


wykształcenie: politolog (UAM), studentka psychologii
wykonywany zawód: dziennikarz

 

Od wielu lat prowadzę gazetę e-lubon.pl. Wymaga to ode mnie, aby na bieżąco śledzić działania władz. Mój charakter sprawia, że niejednokrotnie nie tylko opisywałam, ale także angażowałam się w rozwiązywanie problemów Mieszkańców. 

Kandyduję, ponieważ miasto potrzebuje osób kompetentnych, wykształconych i dynamicznych. Dotychczas działałam społecznie. To dzięki mojemu uporowi udało się szereg rzeczy w Luboniu zmienić np. przebudowa skrzyżowania 3 Maja i Dąbrowskiego, budowa chodnika, oznaczenie przejść dla pieszych oraz instalacja progów zwalniających. Nie będę Państwu obiecywać cudów wyborczych, ale mogę obiecać jedno – rzetelną pracę dla dobra naszego miasta.

 

„Jako przewodnicząca RR wykazała się umiejętnością współpracy na niełatwej płaszczyźnie, jaką jest edukacja i zdolnościami organizacyjnymi. Jest osobą przebojową, która po wytyczeniu celu konsekwentnie do niego dąży.” Dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu Anita Plumińska-Mieloch

 

„Iza to prawdziwa wojowniczka, zawsze w słusznej sprawie. Człowiek empatyczny, jasno stawiający granice, uczciwy. Nie przejdzie obojętnie obok żadnej skierowanej do niej prośby, zawalczy o każdego kto się do Niej zwróci. Bardzo cenię Jej otwartość, bezpośredniość i pozytywną energię jaką wokół siebie roztacza. Lokalna działaczka i aktywistka. Świetnie łączy „otwarty umysł” z wiedzą i doświadczeniem.” dr Mikołaj Pukianiec

8. MAGDALENA KLECZEWSKA

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
wykonywany zawód: ekonomista

Jako radna działałam na rzecz bezpieczeństwa pieszych przez m.in. przywrócenie barierek na alejce, doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Wielkopolskich, nowych przejść dla pieszych przy ul. Dworcowej i Puszkina, powstanie nowego przystanku przy ul. Cyryla Ratajskiego. Zabiegałam o poprawę bezpieczeństwa na nieutwardzonych drogach m.in. ul. Chudzickiego, Al. Jana Pawła II, Prusa, bezpieczną strefę handlu na Targowej, ochronę zwierząt na Kocich Dołach. Współorganizowałam coroczne sprzątanie świata, brzegów Warty, warsztaty na Eko-pikniku i Dniach Lubonia, pierwszą z serii wycieczek po mieście z przewodnikiem i inne wydarzenia związane z 70-leciem Lubonia. 

Moje wnioski o remont chodnika na ul. Cieszkowskiego i Dworcowej czekają na realizację.
W kolejnej kadencji będę zabiegać o progi zwalniające na ul. Okrzei, utwardzenie ul. Lemańskiego, Mizerki, kanalizację deszczową na ul. Thomasa, budowę nowego przejścia podziemnego do dworca PKP. 

Od kilku lat mam przyjemność współpracować z Magdą jako Radną. Cenię jej zaangażowanie w pracę na rzecz miasta i wrażliwość na problematykę społeczną. Jest kreatywna, rzetelna i godna zaufania." Katarzyna Andrzejczak, dyrektor MOPS

Znam Magdę jako mamę i radną. Cenię w niej otwartość uśmiech i empatię. Zawsze znajdzie czas dla każdego i jest skuteczna w swoich działaniach." Joanna Bartkowiak, NCL

Sfinansowano ze środków KWW Forum Obywatelskie Luboń