sobota, 16 września 2023

Sprzątaliśmy tereny wzdłuż Żabinki, Strumienia Junikowskiego oraz Park Papieski

W ramach. 30. ogólnopolskiej akcji sprzątania Świata organizowanej przez Fundacja Nasza Ziemia wraz z uczniami i nauczycielami lubońskich placówek oświatowych oraz mieszkańcami posprzątaliśmy tereny wzdłuż Żabinki, tereny wzdłuż strumienia Junikowskiego przy ul. Unijnej oraz Park Papieski w Luboniu. Ponad 200 osób zebrało ok. 2,5 tony śmieci. 

Organizatorami oraz partnerami akcji byli: Miasto Luboń, Ekopatrol Straży Miejskiej Miasta Luboń, Radni Forum Obywatelskiego Luboń, Młodzieżowa Rada Miasta Luboń, OSP Luboń, MDP Luboń.Dziękujemy, że byliście z nami!
Radni Forum Obywatelskiego Luboń