czwartek, 4 czerwca 2020

Program "Moja woda"

Do 5 tys. zł dotacji będzie można uzyskać na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe z programu „Moja Woda”.
Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczą 100 mln zł na łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.
Właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł uzyskać dotację do 5 tys. złotych przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą przyjmowały wnioski w ramach programu.
Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.