piątek, 15 maja 2020

Nowy termin przyjmowania wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła

Przyjmowanie wniosków rozpoczynamy 19 czerwca, w piątek, od godz. 7:30 w Urzędzie Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2.
Ze względu na szczególny czas – zagrożenie koronawirusem - wprowadziliśmy zmiany w sposobie składania wniosków o przyznanie dotacji.
W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów, wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w zaklejonych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem.Wnioski w odróżnieniu od lat ubiegłych nie będą sprawdzane na miejscu, a w przypadku konieczności ich uzupełnienia, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.
Do wniosku dodatkowo należy dołączyć dokumentację fotograficzną dotychczasowego źródła ciepła (pieca na paliwo stałe).
W celu zachowania bezpieczeństwa oraz przepisów dotyczących odległości co najmniej 2 m pomiędzy osobami składającymi wnioski, uprzejmie informujemy, iż osoby przyjmowane będą pojedynczo w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://lubon.pl/contents/content/15/2944